Engelleri Aşmak için Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi

2017-05-11
Göz hareketleri takibi teknolojisi günden güne erişilebilirliği ve maliyeti daha makul seviyelere gelen bir teknolojidir. İlk kullanılmaya başladığı zamanlarda maliyeti yüksek olduğundan dolayı sınırlı bir kullanıma sahip olmasına rağmen günümüzde çok düşük maliyetlerde elde edilip kolayca kullanılabilecek bir teknolojidir. Bu teknolojinin önemli bir uygulama alanı da engelli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmektir. Özel gereksinime ihtiyaç duyan kişilere doğru yaklaşımlar ile hem hayatlarını destekleyecek ve kolaylaştıracak hem de yaşam kalitelerini arttıracak sistemler sunmak mümkündür. Bu doğrultuda, az görenlerin (~%5) görme yeteneklerini arttırmaya yönelik çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, göz hareketleri tabanlı oyunlaştırılmış uygulamalar geliştirilmiş ve bu uygulamalar ile az gören kişiler için objektif bir egzersiz sistemi tasarlanmıştır. Tasarlanan bu uygulamalar, öğrencilerin görme kapasitelerini en üst seviye kullanmalarına destek olmayı hedeflemektedir. Böylece, bu kişilerin eğitim hayatlarının kolaylaştırılması ve yaşam kalitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, felç nedeni ile hareket engelli kişilerin fiziksel temas ile gerçekleştiremedikleri bilgisayar kullanma işlemini, sadece göz hareketleri ile gerçekleştirebilmesi, iş ve uzaktan eğitim ortamlarına kolayca erişimlerinin sağlanabilmesi ile ilgili çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında hareket engelli kişilerin hiçbir fiziksel temas olmaksızın sadece göz hareketleri ile bilgisayarı tüm fonksiyonları ile kullanabilecekleri bir sistem benzerlerinden çok düşük bir maliyet ile geliştirilmiştir. Bu sistem, hareket engelli kişilerin iş ve uzaktan eğitim ortamlarına dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duymadan kendi başlarına erişebilmelerine olanak sağlamaktadır. Buna ek olarak, hareket engelli kişilerin eğitim ortamlarına dışarıdan bir yardıma ihtiyaç duymadan fiziksel olarak da katılabilmeleri için göz hareketleri ile kontrol edilebilen motorlu tekerlekli sandalye çalışmalarımız bulunmaktadır. Sonuç olarak, göz hareketleri takip teknolojisinin özel eğitim alanında çok büyük faydalar sağladığı yapılan bu çalışmalarda gözlenmiştir
Engelleri Aşmak için Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi", Engelsiz İş Dünyası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2017

Suggestions

Göz Hareketleri ile Bilgisayar Kullanma Sistemi
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (2016-05-18)
Günümüzde bilgisayar kullanımı yaygın olarak klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi bilgisayar giriş aygıtları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu kullanım, fiziksel temas kullanılarak, farenin hareket ettirilmesi suretiyle bilgisayar ekranındaki fare imlecinin hareket ettirilmesi ve istenildiğinde tıklama işleminin fare aracılığı ile yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca, bilgisayarda yazı yazma işlemi klavye tuşlarına basılması suretiyle veya sanal klavye kullanılarak dokunmatik yüzey ile temas sağlanması...
Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi Kullanılarak Oyunlaştırılmış Göz Egzersiz Eğitimi Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliği
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (2016-10-08)
Günümüzde gelişen teknoloji ile bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayarlar, günlük kullanımlarının yanı sıra eğitim amacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle okul çağındaki çocukların eğitiminde bilgisayarlar ve bilgisayar tabanlı sistemler etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu sistemler özel egzersizlere ihtiyaç duyan çocukların gelişimine katkı sağlayacak şekilde de kullanılabilmektedir. Göz tembelliği gibi göz rahatsızl...
Fiziksel Engelliler için Göz Hareketlerini İzleme Yöntemi ile Bilgisayar Kullanma Sistemi
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (2016-11-05)
Klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi giriş aygıtları aracılığı ile kontrol edilen, günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olan bilgisayarların kullanımı her alanda kaçınılmaz hale gelmiştir. Burada bahsi geçen kullanım, fiziksel temas ile farenin hareket ettirilmesi suretiyle bilgisayar ekranındaki imlecin hareket ettirilmesi ve istenildiğinde tıklama işleminin fare aracılığı ile yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca, bilgisayarda yazı yazma işlemi klavye tuşları...
Az görenler için göz hareketleri takibi teknolojisi kullanılarak oyunlaştırılmış göz egzersiz eğitimi sistemi geliştirilmesi ve kullanılabilirliği
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (null; 2014-09-20)
Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarlar günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Bilgisayarlar günlük kullanımın dışında eğitim amacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle okul çağındaki çocukların eğitiminde bilgisayarlar ve bilgisayar tabanlı sistemler etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu sistemler özel eğitimde, çocukların gelişimine katkı sağlayacak şekilde de kullanılabilmektedir. Az görenlerin (~%5) görme yeteneklerini arttırmaya yönelik eğitimlerde klasik yöntemler yaygın...
Mental rotation test performance of universıty students: eye tracking study
Bahçıvan, Eda; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2022-12-16)
Mental rotation is defined as the ability that to mentally transform two-or three-dimensional objects. (Taragin etc., 2019). It is identified as the most important spatial ability that varies regarding individual differences. (Rafi et al. 2005; Turos and Ervin 2000). Gender differences and different academic programs affect mental rotation test performance. Thus, it is significant to understand whether students who have different gender and are enrolled in different academic programs perform differently in ...
Citation Formats
K. Çağıltay, “Engelleri Aşmak için Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi,” presented at the Engelleri Aşmak için Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi”, Engelsiz İş Dünyası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2017, İstanbul, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81404.