MODEL-BASED ROUTE PLANNING AND DIFFICULTY ESTIMATION OF INDOOR BOULDERING PROBLEMS

Download
2023-1-26
Türedioğlu, Mert
Bouldering – a subdiscipline of climbing– is a both mentally and physically demanding sport as it challenges both the problem-solving skills and physical abilities of climbers. In order to be successful, boulder climbers must find fast and accurate solutions to novel climbing problems they encounter. This study focuses on the decision-making processes of climbers when solving boulder problems in an artificial and standardized climbing wall called MoonBoard. MoonBoard is a popular climbing wall that has a large international community. This study aims to build a goal-based AI agent that learns from previous solutions to plan the sequence of actions for novel boulder problems it encounters. We evaluate the agent's cost estimates and climbing solutions by comparing it to the difficulty estimations and solutions provided by expert climbers.

Suggestions

The Relationship between muscle strength, anaerobic performance, body composition and flexibility in collegiate soccer players
Asım, Cengiz; Koçak, Mehmet Settar (2015-01-01)
Perceived need for course topics and student engagement in computer education
Öncü, Semiral; Şengel, Erhan; Delialioğlu, Ömer (2013)
Türkiye’deki bir üniversitede eğitim fakültesindeki öğrencilerin ders içerikleri hakkındaki algıları ile derse katılımı, başarısı, hazırbulunuşluğu ve bölümleri, ex-post-facto araştırma metodu yardımıyla araştırılmıştır. Şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Bilgisayar okuryazarlığında öğrencilerin en çok ve en az ilgisini çeken konular nelerdir, (2) öğrencinin bölümü bu kararı etkilemekte midir ve (3) hazırbulunuşluk ve öğrencinin bölümü, öğrencinin başarısı ve derse katılımını nasıl etkiler? Birinci sınıfta o...
Noise Factors In Healthcare Facilities: A Survey Of Hospitals In Turkey
Koçyiğit Bal, Filiz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
Bu makale, çalışma alanının gürültü seviyesinden kaynaklanan iletişim kaybı nedeni ile çalışmaların etkilendiği sağlık merkezlerinde gürültü seviyesini değerlendirmek ve gürültü seviyesinin aynı zamanda binanın mimari tasarımı ile etkileşimini araştırmayı, elde edilen sonuçlar ile ileride yapılacak çözüm önerisi çalışmalarına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamını sınırlamak amacı ile beş hastane seçilmiştir. Örnek alınan hastanelerin hem kent hem de yakın ve uzak çevreden gelen hastaları kabul eden...
The effect of ground contact time and drop height on work and power outputs for drops jump in Youth Turkish National Volleyball Players
Deliceoğlu, Gökhan; Ünlü, Gürcan; Coşkun, Betül; Tortu, Erkan; Kocahan, Tuğba; Koçak, Mehmet Settar (2017-12-01)
The aim of the study is to investigate the work and power capacities of drop jump performances according to drop jump height and contact time durations in Youth Turkish National volleyball players.13 national volleyball players(Xage=15.9±0.5 years) performed a series of drop jumps from heights of 20, 40, and 60cm. Two instructions, (a)''jump as high as you can'' and (b)''jump high faster than your previous one'', were given to the participants for each box heights. Two variables determined as moderate groun...
Preliterate preschoolers oral explanationsand visual narratives in response to picturebooks
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (null; 2016-05-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
Citation Formats
M. Türedioğlu, “MODEL-BASED ROUTE PLANNING AND DIFFICULTY ESTIMATION OF INDOOR BOULDERING PROBLEMS,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2023.