Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması

2018-12-31
Yerci, Selçuk
Naghinazhadahmadi, Parisa
Türkay, Deniz
Soltanpoor, Wiria
Koç, Mehmet
Özcan, Can
Ghasemikashtiban, Milad
Fotolüminesans yönteminde numuneler ışık ile uyarılır ve numuneden tekrar ışık toplanır. Numuneden gelen ışık numunenin optik karakteri (bant aralığı ve kusur çeşidi ve yoğunluğu) hakkında bilgi verir. Standart fotolüminesans deneyinde, uyarım için kullanılan ışığın enerjisinin ilgilenilen optik geçişin enerjisinden daha büyük olması gerekmektedir.Güneş hücrelerinin fotolüminesans ölçümleri sayesinde elektron ve deliklerin yaşam süreleri belirlenebilir. Fotolüminesans şiddetinin fazla olması elektron ve deliğin birleşiminin ışıma yapacak şekilde gerçekleştiğini gösterir. Diğer bir değişle ışıma yapmadan oluşan birleşimlerin az olduğunu göstermektedir. Bir güneş hücresi malzemesi ne kadar şiddetli fotolüminesans verirse bu malzemedeki elektron ve deliklerinin o kadar uzun yaşadığını söyleyebiliriz ki bu bize söz konusu malzeme kullanılarak daha iyi bir güneş hücresi üretileceğini göstermektedir. Bu çalışma grubumda bulunan öğrencilerin kullanabilecekleri bir fotolüminesans görüntüleme sistemi alınacaktır ve öğrenciler ürettikleri numunelerin fotolüminesans karakterizasyonu yapacaklardır. Bu sayede üretilen numunelerin güneş hücresi için uygunluğu konusunda aygıtları üretmeden fikir sahibi olunacaktır.
Citation Formats
S. Yerci et al., “Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61389.