The investigation of leisure pursuits academic achievement of orphans of high school level

Download
1994
Baş, Sabri

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği
Demirdağ, Seyithan; Sarıcı, Hasan (2019-06-01)
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının üniversitelerindeki yükseköğretim yaşam kalitesine yönelik algı düzeylerini tespit etmektir. Çalışma, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. 2017-2018 akademik yılında öğrenim görmekte olan 1196 öğrenciden elde edilen bilgiler araştırma verisi olarak kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Yüksek Öğretim Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizine geçilmeden önce normal...
The investigation of counseling self-efficacy levels of counselor trainees
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2011)
The purpose of this study was to investigate predictive value of life satisfaction, academic achievement, number of clients, number of counseling sessions, and satisfaction level of supervision both in terms of quality and quantity in determining counselor trainees’ counseling self-efficacy levels. The sample of this study was the 470 voluntary senior counselor trainees (335 females, 135 males) enrolled in Department of Guidance and Counseling at eleven universities in Turkey. Participants were administered...
The Examining of Reasoning of Pre-Service Teachers from Different Field in Various SocioScientific Issues
ÖZTÜRK, NURHAN; BOZKURT ALTAN, ESRA; Karahan, Engin (2020-12-31)
The Investigation of attitudes toward the solution of Kurdish question in terms of basic human values
Avcı, Nazan; Cingöz Ulu, Banu; Department of Psychology (2014)
The aim of the current thesis was to investigate attitudes toward the solution of Kurdish question and to explore the role of basic human values in these attitudes. Since 2009, Turkish government initiated projects to solve the Kurdish question with peaceful means; these projects included reforms about minority rights and negotiations with the Kurdish guerillas. Under these transforming circumstances, attitudes toward the solution of Kurdish question were studied within the frameworks of basic human values ...
Çocuk oyun alanlarının risk içeren oyunları desteklemesi açısından incelenmesi
Banko, Çağla; Akdemir, Kadriye; Gemici Koşar, Merve; Sevimli Çelik, Serap (2018-01-01)
Çocukların temel hakkı olan oyun, gelişimlerinin tamamıyla desteklendiği ve kişiliklerinin sergilendiği bir süreçtir. Oyunun oynandığı mekânlar da oyunla eş değer öneme sahiptir. Oyun ve oyun alanlarının risk içermesinin ve çocukları risk almaya teşvik etmesinin, çocuğun gelişimine pozitif yönde katkısı vardır. Bu çalışmada dış mekân oyun alanlarının risk içeren oyunlara imkân sağlaması durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak, Ankara ili Çankaya ilçesi belediyesine ait, rastge...
Citation Formats
S. Baş, “The investigation of leisure pursuits academic achievement of orphans of high school level,” Middle East Technical University, 1994.