Graduate School of Marine Sciences

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (874)
Thesis (155)
Project (128)
Researcher (24)
Patent (2)

Has File(s)
No (829)
Yes (354)

Author
Kıdeyş, Ahmet Erkan (160)
Salihoğlu, Barış (100)
Gücü, Ali Cemal (96)
Tuğrul, Süleyman (91)
Özkan, Korhan (84)

Subject
Black Sea (89)
Oceanography (77)
Aquatic Science (46)
Natural Sciences (28)
Phytoplankton (22)

Date Issued
1980 - 1989 (53)
1990 - 1999 (203)
2000 - 2009 (293)
2010 - 2019 (474)
2020 - 2022 (149)

Item Type
Journal Article (429)
Conference Paper (154)
Master Thesis (114)
Project (66)
Book Chapter (48)

Recent Submissions

Göksu Nehri Deltası ve civarı ihtiyoplankton faunası
Ak Örek, Yeşim; Uysal, Zahit (2022-12-01)
Bu çalışmada Ekim 2017-Temmuz 2018 döneminde Çukurova kıta sahanlığı sularında Göksu Nehri etki alanıve civarında mevsimlik Kemikli balık (Teleostei) yumurta ve larvalarının dağılım, bolluk ve tür çeşitliliğibelirlenerek b...
High Precision Femtosecond Laser Ablation ICP-MS Measurement of Benthic Foraminiferal Mn-Incorporation for Paleoenvironmental Reconstruction: A Case Study From the Plio-Pleistocene Caribbean Sea
Oegretmen, N.; Schiebel, R.; Jochum, K. P.; Galer, S.; Leitner, J.; Khanolkar, S.; Yücel, Mustafa; Stoll, B.; Weis, U.; Haug, G. H. (2022-10-01)
Closure of the Central American Seaway (CAS) and hydrology of the Caribbean Sea triggered Northern Hemisphere Glaciation and played an important role in the Pliocene to modern-day climate re-establishing the deep and surfa...
Eddy Induced Cross-Shelf Exchanges in the Black Sea
Akpinar, Anil; Sadighrad, Ehsan; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Arkin, Şadi Sinan (2022-10-01)
Cross-shelf exchanges in the Black Sea were investigated using remote sensing data and an ocean circulation model to which an eddy-tracking algorithm and Lagrangian particle tracking model was applied. An anticyclonic eddy...
Chemolithoautotroph distributions across the subsurface of a convergent margin
Rogers, Timothy J.; Buongiorno, Joy; Jessen, Gerdhard L.; Schrenk, Matthew O.; Fordyce, James A.; de Moor, J. Maarten; Ramirez, Carlos J.; Barry, Peter H.; Yücel, Mustafa; Selci, Matteo; Cordone, Angela; Giovannelli, Donato; Lloyd, Karen G. (2022-10-01)
Subducting oceanic crusts release fluids rich in biologically relevant compounds into the overriding plate, fueling subsurface chemolithoautotrophic ecosystems. To understand the impact of subsurface geochemistry on microb...
Analysis of extreme rainfall trend and mapping of the Wadi pluvial flood in the Gaza coastal plain of Palestine
Al-Najjar, Hassan; Purnama, Anton; Özkan, Korhan; Abualtayef, Mazen (2022-09-01)
In the eastern Mediterranean region of the Middle East and North Africa, pluvial flooding has become a common and severe climate change consequence event that requires immediate attention. The Wadi-Gaza basin is a critical...
High levels of genetic diversity and population structure in the Mediterranean seagrass Posidonia oceanica at its easternmost distribution limit
Tutar, Ozge; Ruocco, Miriam; Dattolo, Emanuela; Lacorata, Guglielmo; Corrado, Raffaele; Watteaux, Romain; Iudicone, Daniele; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Procaccini, Gabriele (2022-09-01)
High levels of genetic diversity and connectivity are crucial for the persistence of local populations, especially at the edge of species' distribution ranges. Here, we assessed the potential and realized connectivity of p...
Ocean acidification research in the Mediterranean Sea: Status, trends and next steps
Hassoun, Abed El Rahman; Bantelman, Ashley; Canu, Donata; Comeau, Steeve; Galdies, Charles; Gattuso, Jean-Pierre; Giani, Michele; Grelaud, Michael; Hendriks, Iris Eline; IBELLO, VALERİA; Idrissi, Mohammed; Krasakopoulou, Evangelia; Shaltout, Nayrah; Solidoro, Cosimo; Swarzenski, Peter W. W.; Ziveri, Patrizia (2022-09-01)
Ocean acidification (OA) is a serious consequence of climate change with complex organism-to-ecosystem effects that have been observed through field observations but are mainly derived from experimental studies. Although O...
Seafloor Iron Mobilization Across The Deep-Water Redox Gradients Of The Black Sea And The Sea Of Marmara
Alımlı, Nimet; Yücel, Mustafa; Department of Chemical Oceanography (2022-8)
Iron is one of the key elements in the ocean which has wide interconnections with other essential elements (i.e., C, N, P, O, Mn, S) and fundamental mechanisms (i.e., photosynthesis, respiration, chemosynthesis). The criti...
Riverine Microplastic Loading to Mersin Bay, Turkey on the North-eastern Mediterranean
Ozguler, Ulku; DEMİR, AYDENİZ; Kayadelen, Gulsah Can; Kıdeyş, Ahmet Erkan (2022-07-01)
Microplastics sampled downstream from a total of eight rivers were analysed as the first attempt to determine microplastic composition in rivers and load to Mersin Bay, in the north-eastern Mediterranean Sea. With a share ...
Differential Behavior of Metal Sulfides in Hydrothermal Plumes and Diffuse Flows
Estes, Emily R.; Berti, Debora; Findlay, Alyssa J.; Hochella, Michael F.; Shaw, Timothy J.; Yücel, Mustafa; De Carlo, Eric H.; Luther, George W. (2022-06-16)
© 2022 American Chemical Society. All rights reserved.Extensive sampling of high-Temperature hydrothermal fluids and diffuse flows within <2 m of the vent orifices at the 9°50′N East Pacific Rise (EPR) hydrothermal vent fi...
KARADENİZ HAMSİSİ İLK ÜREME BOYU DEĞİŞİMİ VE BU DEĞİŞİMİN YAŞA DAYALI STOK DEĞERLENDİRME MODELLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Akkuş, Gizem; Gücü, Ali Cemal (2022-06-03)
Karadeniz hamsisi (Engraulis encrasicolus), Karadeniz’deki trofik seviyesi ve yüksek ticari değeri ile öncelikliyönetim planı uygulanan, kısa ömürlü, hızlı büyüyen ve yüksek üreme potansiyeline sahip olan küçükpelajik balı...
Sources of the Levantine Intermediate Water in Winter 2019
Taillandier, V.; et. al. (2022-6-01)
Climatic changes and interannual variability in the Mediterranean overturning circulation are crucially linked to dense water formation in the Levantine Sea, namely the Levantine Intermediate Water whose formation zone, co...
KARADENİZ TÜRKİYE KARASULARINDA MEVSİMSEL BİRİNCİL ÜRETİM
Mantıkcı, Asım Mustafa; Uysal, Zahit; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
Karadeniz 1970’li yıllardan başlayan insan aktiviteleri sonucu nehir girdilerindeki besin yüklerinin artışı ile ötrofikasyon problemleri yaşamıştır. 1980-90’larda tepe noktasında ulaşan birincil üretim, özellikle Tuna Nehr...
Concerns about illegal, unreported and unregulated fishing, carbon footprint, and the impact of fuel subsidy - An economic analysis of the Black Sea anchovy fishery
Dağtekin, Murat; Gücü, Ali Cemal; Genç, Yaşar (2022-06-01)
© 2022 Elsevier LtdAmong the unresolved problems of fisheries, illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, high carbon footprint, overfishing, and overcapitalization of the fleet are at the forefront. Supporting fis...
MARMARA DENİZİ’NDE OKSİJENİN TÜKENMESİ VE MÜSİLAJIN ETKİLERİ
Matıkcı, Asım Mustafa; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Uysal, Zahit; Kazak, Melike; Arkın, Şadi Sinan; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
Marmara Denizi ekosistemi insan baskıları sebebiyle son 40 yılda büyük değişime uğramıştır. Bu baskıların başında denize çeşitli yollarla deşarj edilen evsel, sanayii ve tarımsal atıklar, aşırı balıkçılık, liman ve denizci...
KARADENİZ’DE ÖTROFİKASYON ETKİLERİ: ÜST TABAKA BİYO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİNDE UZUN DÖNEMLİ DEĞİŞİMLER
Salihoğlu, Barış; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman (2022-06-01)
Karadeniz, kendine özgü fiziksel ve biyo-kimyasal özelliklere sahip tipik bir kapalı denizdir. Karadeniz derin basenindeki kalıcı tuzluluk tabakalaşması sonucu, yüzeyden haloklin alt derinliklerine fiziksel prosesler yoluy...
KUZEY-DOĞU AKDENİZ'DEKİ KARBONDİOKSİT AKIŞLARININ YILLIK BÜTÇESİ
Ibello, Valeria; Örek, Hasan (2022-06-01)
Ocean, CO2 alma ve depolama kabiliyeti sayesinde atmosferdeki CO2 konsantrasyonunu düzenler. Atmosfer ve okyanus arasındaki CO2 akışının değerlendirilmesi, hem okyanus asitlenme düzeyini hem de okyanusun küresel ısınmaya k...
1979-2021 YILLARI ARASINDA, DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ YÜZEY DENİZ SUYU SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ
Latif, Mohammed Abdul; Örek, Hasan; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
Deniz yüzey sıcaklığı (SST), son onyıllarda küresel ısınma nedeni ile artmıştır. Okyanus suyu ısı miktarı hem okyanus dinamiklerine hem de deniz canlı yaşamı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada Karadeniz ve D...
TÜRK DENİZLERİNE ÖZGÜ BÜTÜNLEŞİK HİDRODİNAMİK- BİYOJEOKİMYASAL MODEL UYGULAMALARI: KARADENİZ ÖRNEĞİ
Arkin, Şadi Sinan; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Sadighrad, Ehsan; Acar, Ali Osman; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
The fact that the Black Sea has unique physical and biogeochemical properties makes it difficult to use common models used to study many seas in the world. Considering this fact, an integrated modeling system has been deve...
Türk Denizlerine özgü bütünleşik hidrodinamik-biyojeokimyasal model uygulamaları: Karadeniz örneği.
Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Cagdas, Bulut; Sadighrad, Ehsan; Guess, Ozgur; Hauck, Judith; Timmermann, Ralph; Wekerle, Claudia (2022-06-01)
The dispersal of pelagic larvae in marine environments is one mechanism of connecting marine populations across large distances and structuring their population success and persistence. It is mostlythe planktonic stages of...
Citation Formats