Merkezi Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezinde Alt Yapının Güçlendirilmesi

2008-12-31
4.1 Amaç ve gerekçe: Bu projenin amacı ODTÜ Merkezi Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezinde mevcut olan cihazların alt yapısının güçlendirilmesi ve analiz çeşitlerinin genişletilmesidir. Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezinde mevcut olan çihazlarla her türlü rekombinant DNA analizleri (Gen dizi analizi, gen çoğaltılması, gen ifade analizleri, GDO analizleri ), Protein saflaştırılması, karakterizasyonu, protein dizi analizi, çeşitli organik asitler, polisakkaritler, vitaminler, fenolik maddeler, gibi farklı biyo moleküllerin analizleri yapılmaktadır. Merkezimiz bu kapsamda Üniversitemiz de öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmekte olan ulusal ve uluslarası projelere yönelik analizler, Doktora ve Y.Lisans öğrencilerinin tezleri ile ilgili test ve ölçümleri, Diger Üniversite , Kamu ve Özel Kuruluşlardan gelen analiz taleblerini uluslararası kriterlere uygun bir şekilde gercekleştirmektedir. Merkezi laboratuvarımızda mevcut alt yapının yapılan analiz isteklerindeki farklılıklardan dolayı yenilenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Buna yönelik olarak BAP 1 projesi kapsamınada 2005 yılından beri alınan yedek parca , kolon vediger sarf malzemeler ile mevcut çihazlar desteklenmiştir. Gecen sene verilmiş olan BAP1 proje bütcesi kapsamında alınmış olan Görüntü Analiz Cihazı ve Programlanabilir Gradient PCR sistemi kurulmuş ve ilgili analiz talepleri karşılanmıştır. Merkezimize 6.cı çerceve METU-CENTER projesi kapsamında alınmış olan Affymetrix Microarray çihazı ile gen ifade analizleri yapılmaktadır. Bu çihazın daha verimli çalışabilmesi için ön analiz için gerekli olan Nano Drop cihazına ihtiyac vardır. Çihaz 1μ hacımdaki bir numunenin derişimini belirlemede bile kullanılacak hassasiyette olması analizlerimize hız kazandıracaktır.Bu cihaz ile nükleik asit miktar ve kalite ölçümleri (DNA,RNA,Oligo nükleotide, PCR ürünleri, hibridizasyon probları) , mikroarray analizleri için floresan boyalarla işaretlenmiş nükleik asit miktar tayini ve kalite kontrolu.Fluoresan boya ile işaretlenmiş protein miktar tayini yapılabilmektedir. Bu cihazın ODTÜ Merkezi Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji Merkezinde yürütülmekte olan analizlerin büyük bir kısmında yararlı olacaktır.
Citation Formats
A. M. Yücel, “Merkezi Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezinde Alt Yapının Güçlendirilmesi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61730.