Merkez Kaboratuvar AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu

2016-12-31
ODTÜ Merkez Laboratuvar, üniversitelerdeki tüm araştırmacılara açık olan laboratuvar olanakları ile özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılayan bir laboratuvar olarak çalışmaktadır. Bu hizmeti sunmak için gerekli olan sarf ve teçhizat alımlarının bir kısmı bu projeden elde edilen kaynak kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Citation Formats
N. Özkan, S. Köksal, A. Güzel, N. Çiçek, and A. K. Behlülgil, “Merkez Kaboratuvar AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61963.