Graduate School of Natural and Applied Sciences, Course Material

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Open Course (4)

Has File(s)
No (4)

Author
Düzgün, Şebnem (2)
Düzgün , Şebnem (1)
Çizmeli, Ahmet (1)

Subject

Date Issued
2009 - 2009 (2)
2010 - 2011 (2)

Item Type

Recent Submissions

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
Düzgün , Şebnem(2011)
Dersin ana hedefleri: CBS teknolojileri temellerinin verilmesi CBS'nin fiziksel ve işlevsel bileşenlerinin anlatılması Coğrafi Koordinat Sistemleri ve Harita Projeksiyonları kavramlarının temellerine giriş Veri yönetimi ve...
Uzaktan Algılamaya Giriş
Düzgün, Şebnem(2011)
Bu dersde, uzaktan algılama konusunda hiçbir ön deneyime sahip olmayan öğrencilere, uzaktan algılamanın temel prensiplerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Derste öğrencilerin uzaktan algılamanın temelini oluşturan elekromayet...
Spatial Data Analysis
Düzgün, Şebnem(2009)
Introduce the certain spatial statistical concepts and their use in GIS so that the students can use them in their studies at GGIT.
Principles of Remote Sensing
Çizmeli, Ahmet(2009)
This course is for students who have no previous experience in remote sensing, aiming to initiate students to the fundamentals of remote sensing by providing the theory and hands-on experience with real data.
Citation Formats