Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

2011
Düzgün , Şebnem
Dersin ana hedefleri: CBS teknolojileri temellerinin verilmesi CBS'nin fiziksel ve işlevsel bileşenlerinin anlatılması Coğrafi Koordinat Sistemleri ve Harita Projeksiyonları kavramlarının temellerine giriş Veri yönetimi ve mekansal veri modellerinin (vektör ve hücresel) açıklanması Grafik ve öznitelik verinin bütünleşik analiz teknikleri ve kavramlarınınverilmesi Mekansal modelleme kavramına giriş Katılımcılara bir açık kaynak sistem üzerinde CBS yazılımı tecrübesinin kazandırılması
Citation Formats
Ş. Düzgün, “Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş,” 00, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=127.