Özgür Salih Kaya

E-mail
ozgur@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Social Sciences
Adjustment experiences of Syrian immigrant university students in Turkey
Kaya, Özgür Salih; Keklik, İbrahim (Springer Science and Business Media LLC, 2021-01-01)
© 2021, The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC part of Springer Nature.This study intended to examine the adjustment experiences of Syrian immigrant university students through their...
Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkâmlığın Yordayıcı Etkisi
Kaya, Özgür Salih (2020-06-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin romantik ilişkideki sorun çözme becerilerini yaşam doyumu, diğerkâmlık düzeyleri açısından ve bazı demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeli...
Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma
Kaya, Özgür Salih (2019-11-01)
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının Suriyelilere yönelik tutumlarının çokkültürlülük ve diğerkâmlık açısından incelenmesidir. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Türkiye’deki üç devlet üniversi...
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İilişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Diğerkamlık Ve Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (2019-10-27)
Geçici Koruma Statüsünde Bulunan Suriyeli Üniversite Öğrencilerinin Göç Sürecindeki Uyum Yaşantıları
Kaya, Özgür Salih; Keklik, İbrahim (null; 2019-10-27)
The aim of this research was to examine the adjustment experiences of Syrian university students who are under temporary protection status through their migration process. A qualitative design was utilized. The sample grou...
Üniversite Öğrencilerinin Suriyelilere Yönelik Tutumlarının Çokkültürlülük Ve Diğerkamlık Açısından İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (null; 2019-10-27)
Teachers' Self-Efficacy Perceptions and Attitudes towards Using Creative Drama
Oguz Namdar, Aysegul; Kaya, Özgür Salih (Hacettepe University, 2019-10-01)
The purpose of this study is to determine teachers' attitudes towards creative drama before and after creative drama practice, the levels of self-efficacy in using creative drama method and the difference between them by e...
Kişilerarası İlişkilerde Affetme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Kaya, Özgür Salih (Ilkogretim Online, 2019-09-01)
Birey Merkezli Terapiye Dayalı Bir Psiko-Eğitim Programı Akademik Erteleme Davranışı Üzerinde Ne Kadar Etkili? Bir Değerlendirme Çalışması
Kaya, Özgür Salih; Odacı, Hatice (2019-06-01)
Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi
Kaya, Özgür Salih; ORÇAN, FATİH (2019-06-01)
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin empatik eğilimleriyle yaşam doyumu ve affetme düzeyleri arasındaki ilişkide mutluluğun aracılık rolünün olup olmadığını saptamaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygu...
Citation Formats