Mehmet Settar Koçak

E-mail
settar@metu.edu.tr
Department
Department of Physical Education and Sports
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Plyometric Training in Normobaric Hypoxia improves Jump Performance
Coşkun, Betül ; Aras, Dicle ; Akalan, Cengiz ; Koçak, Mehmet Settar; Hamlin, Michael J. (2021-12-01)
Strength training in hypoxia has been shown to enhance hypertrophy and function of skeletal muscle, however, the effects of plyometric training in hypoxia is relatively unknown. Therefore, this study aimed to examine the e...
Measuring the experience economy approach in a festive sport event
Yazıcı, Tuba; Koçak, Mehmet Settar (2020-11-01)
Objective Providing satisfactory experience to partic-ipants has critical importance for the long-term success and sustain-ability of any recreational event. To provide a practical tool for festive sport event organizers t...
NORMOBARİK HİPOKSİDE UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANIN WİNGATE ANAEROBİK TEST SONUÇLARI ÜZERİNDE EKSTRA OLUMLU ETKİLERİ YOKTUR
Coşkun, Betül; Aras, Dicle; Akalan, Cengiz; Koçak, Mehmet Settar (null; 2019-11-26)
Correlates of Handgrip and Upper Extremity Strength in Young Soccer Players
Ünlü, Gürcan; Koç, Hürmüz; Gözübüyük, Ömer Batın; Koçak, Mehmet Settar (2019-04-01)
The adaptation of the sport event experience scale into Turkish
Yazıcı, Tuba; Yıldız, Alper; Koçak, Mehmet Settar (null; 2018-12-06)
Participation to sport events is an important aspect of experience. Given the importance of sport event experiences few empirical studies have been conducted to investigate the meaning attached to the experience of a sport...
An investigation of eccentric versus concentric resistance training: the role of movement velocity and training type
Ünlü, Gürcan; Koçak, Mehmet Settar (2018-12-01)
Sportif yardımseverlik etkinliklerinde yaşanan deneyimlerin ve etkinliğe katılım motivasyonlarının davranışsal niyetlere etkisinin değerlendirilmesi
Yazıcı, Tuba; Yıldız, Alper; Koçak, Mehmet Settar (null; 2018-11-03)
Sportif yardımseverlik etkinlikleri hem boş zamanları aktif olarak değerlendirip olumlu deneyimler elde etme hem de güzel ve faydalı bir amaca hizmet etmesi bakımından çok değerli etkinlikledir. Bu tarz etkinliklere katılı...
The differences of marketing strategies between real madrid football club and fenerbahçe sports club
Altun Ekici, Merve; Koçak, Mehmet Settar; Koca Arıtan, Canan; Garcia-manitz, Pablo; Luna-fernandez, Alvaro (2018-11-03)
Giriş ve Amaç Futbolun belirsiz, tutkulu ve ebedi rekabet yapısı düşünüldüğünde, bir kulübü rakiplerinden daha iyi ya da kötü yapan temel faktörler, futbol sektörünün rekabet ortamında, kulübün fark yaratacak stratejileri ...
The effect of plyometric training in hypoxia on body composition, sprint and jump parameters.
Coşkun, Betül; Aras, Dicle; Akalan, Cengiz; Koçak, Mehmet Settar (null; 2018-11-03)
Türkiye ve Olimpiyatlarda Başarılı Olan Ülkelerde Spor Federasyonlarının Yapıları
Yıldız, Alper; Koçak, Mehmet Settar (2018-05-20)
Citation Formats