The differences of marketing strategies between real madrid football club and fenerbahçe sports club

2018-11-03
Altun Ekici, Merve
Koçak, Mehmet Settar
Koca Arıtan, Canan
Garcia-manitz, Pablo
Luna-fernandez, Alvaro
Giriş ve Amaç Futbolun belirsiz, tutkulu ve ebedi rekabet yapısı düşünüldüğünde, bir kulübü rakiplerinden daha iyi ya da kötü yapan temel faktörler, futbol sektörünün rekabet ortamında, kulübün fark yaratacak stratejileri nasıl geliştirdiği ile ilgilidir. Son yıllarda, spor kulüplerinin rekabetçi bir avantaj elde edebilmek için, müşteri değeri yaratmalarını ve yakalamalarını sağlayan, doğru değer önermeleri içeren, tatminkar pazarlama stratejileri geliştirmeleri son derece önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, bu çalışma, Real Madrid Futbol Kulübü (FK)’nin ve Fenerbahçe Spor Kulübü (SK)’nin pazarlama stratejileri arasındaki farklıkları, Dolles ve Söderman (2013)'ün futbol işletmelerinde değer yakalama ağı çerçevesi, kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem Bu çalışma, 2014-2016 sezonunda, Real Madrid FK’nin (n= 8) ve Fenerbahçe SK'nin (n= 7) üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirilmiş olan yarı-yapılandırılmış görüşmelere dayandırılarak; derinlemesine analiz yapılan bir durum çalışmasıdır. Çalışmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini artırmak için araştırmacı, analist ve veri (araştırmacı alan notları, dokümanlar ve raporlar) çeşitlemesinden yararlanılmıştır. Bulgular Toplanan veriler doğrultusunda, iki kulüp arasındaki pazarlama stratejileri farklılıkları; (1) marka konumlandırmaları (küresel’e karşı ulusal), (2) ticari faaliyetleri (marka yayılımı’na karşı farklı markalar yaratma), (3) taraftar kitlesi ve toplumsal katılım faaliyetleri (değer paylaşımı’na karşı aidiyet hissi) ve (4) ligler arası farklılıklar (La Liga’ya karşı Süper Lig), olarak ortaya konulmuştur. Sonuç Mevcut çalışma, Real Madrid FK’nin ve Fenerbahçe SK’nin, müşteri grupları için değer yaratma ve yakalama süreçlerinde nasıl farklı değer önermeleri ve stratejileri kullandıkları konusunda bir anlayış kazandırmaktadır.
Citation Formats
M. Altun Ekici, M. S. Koçak, C. Koca Arıtan, P. Garcia-manitz, and A. Luna-fernandez, “ The differences of marketing strategies between real madrid football club and fenerbahçe sports club,” presented at the 16 th International Sport Sciences Congress, (31stOctober - 03th November, 2018), Antalya, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76035.