The differences of marketing strategies between real madrid football club and fenerbahçe sports club

2018-11-03
Altun Ekici, Merve
Koçak, Mehmet Settar
Koca Arıtan, Canan
Garcia-manitz, Pablo
Luna-fernandez, Alvaro
Giriş ve Amaç Futbolun belirsiz, tutkulu ve ebedi rekabet yapısı düşünüldüğünde, bir kulübü rakiplerinden daha iyi ya da kötü yapan temel faktörler, futbol sektörünün rekabet ortamında, kulübün fark yaratacak stratejileri nasıl geliştirdiği ile ilgilidir. Son yıllarda, spor kulüplerinin rekabetçi bir avantaj elde edebilmek için, müşteri değeri yaratmalarını ve yakalamalarını sağlayan, doğru değer önermeleri içeren, tatminkar pazarlama stratejileri geliştirmeleri son derece önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, bu çalışma, Real Madrid Futbol Kulübü (FK)’nin ve Fenerbahçe Spor Kulübü (SK)’nin pazarlama stratejileri arasındaki farklıkları, Dolles ve Söderman (2013)'ün futbol işletmelerinde değer yakalama ağı çerçevesi, kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem Bu çalışma, 2014-2016 sezonunda, Real Madrid FK’nin (n= 8) ve Fenerbahçe SK'nin (n= 7) üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirilmiş olan yarı-yapılandırılmış görüşmelere dayandırılarak; derinlemesine analiz yapılan bir durum çalışmasıdır. Çalışmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini artırmak için araştırmacı, analist ve veri (araştırmacı alan notları, dokümanlar ve raporlar) çeşitlemesinden yararlanılmıştır. Bulgular Toplanan veriler doğrultusunda, iki kulüp arasındaki pazarlama stratejileri farklılıkları; (1) marka konumlandırmaları (küresel’e karşı ulusal), (2) ticari faaliyetleri (marka yayılımı’na karşı farklı markalar yaratma), (3) taraftar kitlesi ve toplumsal katılım faaliyetleri (değer paylaşımı’na karşı aidiyet hissi) ve (4) ligler arası farklılıklar (La Liga’ya karşı Süper Lig), olarak ortaya konulmuştur. Sonuç Mevcut çalışma, Real Madrid FK’nin ve Fenerbahçe SK’nin, müşteri grupları için değer yaratma ve yakalama süreçlerinde nasıl farklı değer önermeleri ve stratejileri kullandıkları konusunda bir anlayış kazandırmaktadır.
16 th International Sport Sciences Congress, (31stOctober - 03th November, 2018)

Suggestions

Marketing strategies: two case studies of Real Madrid football club and Fenerbahçe sports club
Altun Ekinci, Merve; Koçak, Mehmet Settar; Department of Physical Education and Sports (2018)
Within their dominant positions, Real Madrid Football Club (CF) and Fenerbahçe Sports Club (SC) present valuable examples for understanding the underlying factors of how two clubs differently develop value creating strategies to gain asporting and commercial position in the competitive scope of the football business. This study intends to analyze and compare the marketing strategies of Real Madrid CF & Fenerbahçe SC within the scope of Dolles & Söderman (2013a)‘s network of value captures research framework...
The Effect Of Tall Buildings On Solar Access Of The Environment, İstanbul Levent As Case
Sakınç, Esra; Şerefhanoğlu Sözen, Müjgan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Çağımızın bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri, yapı ve yapım sistemlerindeki gelişmeler, küreselleşme sonucu olan uluslararası etkileşimler ve yatırımcı yaklaşımları, yüksek yapıların, kentin doğal bir oluşumu olarak algılanmasına, büyüklük ve sayılarının gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. Günümüzde İstanbul gibi tarihi köklü olan kentlerde bile bu tür yapıların arttığı ve yaygınlaştığı yadsınmaz bir biçimde gözlenmektedir. Bir tür gelişmişlik, zenginlik ve modernlik göstergesi olan bu yapıları...
Predicting employee performance in non-profit sport organizations: the role of managerial and financial performance and the mediating role of support for innovation and individual creativity
Öcal, Kubilay; Koçak, Mehmet Settar; Department of Physical Education and Sports (2011)
The purpose of the current study was to examine the level of support for innovation and individual creativity as potential mediators of relationship between managerial task performance, managerial contextual performance, organizational financial performance and employee performance in non-profit sport organizations in Turkey. For the purpose of the study, 721 volunteer managers and employees from 21 Department/School of Physical Education and Sport (D-SPES) and 23 Province Directorates of Youth and Sport (P...
Mevduat Sigortasında Ahlâkî Risk Eğilimi
Yılmaz, Ensar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2001)
Özellikle 1990’lı yıllarda dünya genelinde birçok ülkenin bankacılık sektöründe yoğun bir şekilde yaşanmaya başlayan sorunlar, ekonomistleri ve politika yapıcılarını bu sorunların nedenleri üzerinde düşünmeye sevk etti. De jure mevduat sigortası uygulamalarının yarattığı ahlâkî risk problemi, bu sorunların önemli nedenlerinden biri olarak gösterildi. Biz de bu çalışmada mevduat sigortasını uygulama nedenlerini ve biçimlerini tartıştıktan sonra, neden olduğu ahlâkî risk eğilimini hem banka için hem de ...
Examining the effect of experiential marketing on behavioral intentions in a festival with a specific sport event
YAZICI, TUBA; Kocak, Settar; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2017-01-01)
Research question: Participation in sport events is a significant aspect of experience. So far very few analyses exist that shed light on the kind of experiences that satisfy participants within the context of sport events. Using an experiential marketing approach, a behavioral model was tested in which perceived experiences and attitudes were proposed to interact with satisfaction to predict behavioral intentions of participants in festival with a specific sport event.
Citation Formats
M. Altun Ekici, M. S. Koçak, C. Koca Arıtan, P. Garcia-manitz, and A. Luna-fernandez, “ The differences of marketing strategies between real madrid football club and fenerbahçe sports club,” presented at the 16 th International Sport Sciences Congress, (31stOctober - 03th November, 2018), Antalya, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76035.