Sportif yardımseverlik etkinliklerinde yaşanan deneyimlerin ve etkinliğe katılım motivasyonlarının davranışsal niyetlere etkisinin değerlendirilmesi

2018-11-03
Yazıcı, Tuba
Yıldız, Alper
Koçak, Mehmet Settar
Sportif yardımseverlik etkinlikleri hem boş zamanları aktif olarak değerlendirip olumlu deneyimler elde etme hem de güzel ve faydalı bir amaca hizmet etmesi bakımından çok değerli etkinlikledir. Bu tarz etkinliklere katılımı artırmak için düzenlenen yardımseverlik etkinliklerine katılım motivasyonlarının ve bu etkinliklerde yaşanan deneyimlerin incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında geliştirilen model ile yardım için düzenlenen spor etkinliklerine katılan bireylerin etkinliğe katılma motivasyonlarının ve kişilerin bu etkinliklerde yaşadığı deneyimlerin tekrar katılma, tavsiye etme gibi davranışsal niyetlerini ne düzeyde etkilediği soruları araştırılmıştır.
Citation Formats
T. Yazıcı, A. Yıldız, and M. S. Koçak, “Sportif yardımseverlik etkinliklerinde yaşanan deneyimlerin ve etkinliğe katılım motivasyonlarının davranışsal niyetlere etkisinin değerlendirilmesi,” Antalya, Turkey, 2018, p. 930, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87254.