Murat Kol

E-mail
mkol@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Professional competencies that mathematics teacher educators should have: Reflections from a workshop
Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat; Alacacı, Cengiz; Kol, Murat (2017-10-08)
As part of a larger project aiming to develop a framework of competencies for mathematics teacher educators by utilizing a Delphi approach, the purpose of this study was to investigate what a group of experts think about t...
Matematik öğretmen eğitimcisi yeterlikleri: öğretmenlerin, doktora öğrencilerinin ve öğretmen eğitimcilerinin öncelikleri
Erbaş, Ayhan Kürşat; Kol, Murat; Çetinkaya, Bülent (null; 2017-05-14)
Problem Durumu Teknolojinin hızlı gelişimi ve bilimsel bilginin katlanarak artması toplumsal dinamiklerin, ihtiyaçların ve bireylerde olması gerektiği düşünülen niteliklerin değişmesine neden olmuştur. Esnek ve üretici düş...
Ortaokul matematik öğretmen adaylarının dikey matematikselleştirme sürecinin bir matematiksel modelleme etkinliği bağlamında incelenmesi
Kol, Murat; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (null; 2015-10-04)
Matematik okuryazarlığı; OECD’nin 2003 raporunda “matematiğin önemini tanımlama ve anlama, sağlam temellere dayanan yargılara varma, yapıcı, ilgili ve duyarlı bir vatandaş olarak kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde m...
Conference Paper
Kol, Murat; Kayaduman, Halil; Baran Jovanovic, Evrim (null; 2014-12-08)
The purpose of this study is to investigate the contributions of TPACK Workshop on teachers’ professional development, the professional experiences of teachers toward use of technology, and attitudes of teachers toward TPA...
Citation Formats