Neris Saadet Parlak

E-mail
neris@metu.edu.tr
Department
Department of Architecture
A multi-dimensional perspective to the study of urban form in Turkey
Şevik, Ebru; Okumuş, Gökhan; Efeoğlu, Hulusi Eren; Parlak, Neris Saadet (2022-01-01)
Konut Dokusunda Tipolojik Çeşitlilik ve Morfolojik Süreklilik: Batı Ankara Örneği
Çalışkan, Olgu; Parlak, Neris Saadet; AKAY, MERT (İdealkent Yayınları, 2022-01-01)
İtalyan Tipo-morfoloji Ekolünde Tip ve Tipoloji Kavramları
Parlak, Neris Saadet; Bilsel, Fatma Cânâ (2021-11-05)
İki yüzyılı aşkın tarihi olan ‘tip’ kavramını ilk defa kent ve kent mekânı ile ilişkilendiren İtalyan Tipo-morfoloji Ekolü, verimli bir araştırma programının başlamasına öncülük etmiş ve Fransız Tipo-morfoloji...
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Şevik, Ebru; Okumuş, Gökhan; Efeoğlu, Hulusi Eren; Parlak, Neris Saadet (2021-07-01)
Kentsel biçimlenmeye ilişkin tartışmaların çoğalması ve görünürlük kazanmasında önemli rol oynayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun üçüncüsü geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu yıl pandem...
Bir Tipo-Morfolojik Okuma Aracı Olarak Atlas: Batı Ankara’nın Konut Tipleri Atlası İçin Bir Deneme
Parlak, Neris Saadet; Çalışkan, Olgu; Balamir, Aydan; Atabaş, Müjdat Kadri (2021-05-11)
Çağdaş kentsel morfoloji yazını nicel ve nitel çok sayıda farklı araştırma yöntem ve aracını barındıran bir çeşitliliğe sahiptir. Farklı yöntemlerin kendine özgü ‘mekânsal okuma’ biçimlerini olanaklı kıldığı...
Transformation of architectural types: from garden-house to apartment block, the case of Güven Housing Cooperative in Ankara, Turkey
Parlak, Neris Saadet; Bilsel, Fatma Cânâ (2021-02-03)
The Italian school of typo-morphology reformulates the definition of architectural type in such a way that it refers to a set of quantitatively dominant buildings with common formal characteristics as a result of certain f...
Representation of Urban Form in Typomorphology Scholarship: A Critical Reading of the Graphic Content of Urban Morphology Journal
Parlak, Neris Saadet; Bilsel, Fatma Cânâ (2021-01-21)
Representation of urban form via drawings, maps and photographs is an integral part of the typomorphology studies. In these studies, researchers aiming to reveal the physical and spatial structure of cities face the challe...
Kayabaşı, Çamlıca Camii ve 7 İklim 7 Bölge Yarışmaları Üzerinden Yarışma Meşruiyeti Kavramının Sorgulanması Üzerine Bir Deneme
Çetin, Hasan Okan; Parlak, Neris Saadet (Arkitera Mimarlık Merkezi; 2016-5-07)
Kayabaşı, Çamlıca Camii ve 7 İklim 7 Bölge Yarışmaları Üzerinden Yarışma Meşruiyeti Kavramının Sorgulanması Üzerine Bir Deneme
Çetin, Hasan Okan; Parlak, Neris Saadet; Temizel, Ensar (2016-05-07)
TEMA[S] Kentin Konforlu Köşeleri: EmpathiCity
Parlak, Neris Saadet (TMMOB Mimarlar Odası Adına Yayın Komitesi, 2016-3-01)
Citation Formats