Pınar Köksal

E-mail
akcali@metu.edu.tr
Department
Department of Political Science and Public Administration
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
ULUSAL KİMLİKLER VE TOPLUMSAL YAPI
Köksal, Pınar (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-05-01)
Bu bölüm, Orta Asya Cumhuriyetlerinden Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan ile Kafkasya'daki Azerbaycan'da 1991 sonrası dönemde oluşturulan ulusal kimlik politikalarını ve bu konudaki toplumsal dönüşümü ulu...
Orta Asya'da Tarihsel Kimlikler ve Çatışma
Köksal, Pınar (Avrasya İncelemeleri Merkezi , 2020-12-01)
Özbekistan’da Başkan Şevket Mirziyoyev Dönemi
Köksal, Pınar (2020-10-01)
Bazı yazarlar Özbekistan’ın bölgedeki ağırlığına vurgu yaparak Orta Asya’nın geleceğinin belirlenmesinde bu ülkenin itici güce sahip olduğunu öne sürmektedir. Bu durum bağımsız Özbekistan’ın ikinci devlet bașkanı Șevket Mi...
Religious Revival and Deprivatization in Post-Soviet Georgia: Reculturation of Orthodox Christianity and Deculturation of Islam
Köksal, Pınar; Aydıngün, Ayşegül; Gürsoy Erdenay, Hazar Ege (2019-06-01)
The countries of the former Soviet Union witnessed a religious revivalism in the final years of the regime, although following the collapse, the revivals of the different faith communities have had different characteristic...
Conversion of Ajarians to Orthodox Christianity: Different Narratives and Perceptions
Aydıngün, Ayşegül; Köksal, Pınar (Informa UK Limited, 2019-02-07)
Based on field research and interviews conducted in both Ajaria and Tbilisi, this article focuses on the different interpretations of the conversion of ethnically Georgian Muslim Ajarians to Orthodox Christianity. It is ar...
Tacikistan
Köksal, Pınar (null, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2018-01-01)
A General Evaluation of Domestic Politics in Central Asia: Opportunities and Challenges
Köksal, Pınar (2018-01-01)
Diasporas and homeland conflicts: a comparative perspective
Köksal, Pınar (2017-02-01)
Karşılaştırmalı Devlet Sistemlerine Giriş
Köksal, Pınar (İmge Kitabevi, 2016-01-01)
Great Student Exchange Project of Turkey Experiences and Perceptions of University Students from the Turkic Republics
Köksal, Pınar; Engin Demir, Cennet (2016-01-01)
Citation Formats