Özbekistan’da Başkan Şevket Mirziyoyev Dönemi

2020-10-01
Köksal, Pınar
Bazı yazarlar Özbekistan’ın bölgedeki ağırlığına vurgu yaparak Orta Asya’nın geleceğinin belirlenmesinde bu ülkenin itici güce sahip olduğunu öne sürmektedir. Bu durum bağımsız Özbekistan’ın ikinci devlet bașkanı Șevket Mirziyoyev’in göreve gelmesiyle daha belirginleșmiș ve yeni dönemin dinamikleri yakından takip edilmeye bașlanmıștır.

Citation Formats
P. Köksal, “Özbekistan’da Başkan Şevket Mirziyoyev Dönemi,” Avrasya Dünyası/Eurasian World, vol. 4, no. 7, pp. 89–96, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://avim.org.tr/images/uploads/Yayin/avrasya-dunyasi-sayi-7.pdf.