Öğretmen adaylarının fen öğretimi özyeterliklerinin üstbilişsel öğrenme yönelimleri ve üstbilişsel özdüzenleme ile yordanması

2017-07-01
KIRBULUT, ZÜBEYDE DEMET
Kondakçı, Esen
Bu calismanin amaci ustbilissel ogrenme yonelimleri ve ustbilissel ozduzenlemenin fen bilgisi ogretmen adaylarinin fen ogretimi ozyeterliklerini ne derecede yordadigini arastirmaktir. Calismaya farkli universitelerin egitim fakultelerinde ogrenim gormekte olan 224 fen bilgisi ogretmen adayi katilmistir. Veriler Fen Bilgisi Ogretimine Yonelik Inanclar Olcegi, Ozyeterlik ve Ustbilissel Ogrenme Yonelimleri Olcegi ve Ogrenmede Gudusel Stratejiler Anketi kullanilarak toplanmistir. Verilerin analizinde asamali coklu dogrusal regresyon analizi kullanilmistir. Analiz sonuclarina gore ustbilissel ogrenme yonelimlerinin alt boyutlarindan yapilandirmaci iliski ve ogrenme risk farkindaligi ile ustbilissel ozduzenleme fen ogretimi ozyeterligini anlamli olarak yordamaktadir. Yordayici degiskenler, fen ogretimi ozyeterligindeki varyansin %27’sini aciklamaktadir. Buna gore farkli fen ogrenme ortamlarindaki bilgiler arasinda baglanti kuran, ogrenmede zorlu durumlarin farkinda olan ve ogrenmelerinde ustbilissel stratejileri kullanan fen bilgisi ogretmen adaylarinin fen bilgisi ogretiminde yuksek ozyeterlige sahip olma egiliminde olduklari soylenebilir.
İlköğretim Online

Suggestions

Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri
Şeref, Çiçek; İnce, Mustafa Levent (2005-01-01)
Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenliği programı son döneminde yer alan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin öğrenci algısına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya bu programa devam eden 24 son sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler bir dönem boyunca haftada bir tam gün olmak üzere rastgele yerleştirildikleri bir okulda öğretmenlik uygulaması çalışmalarına katılmışlardır. Öğrencilerden dönem başında, dönem içerisinde vesonunda olmak üzere açık uçlu sorulardan oluşan soru formunu cevaplamaları is...
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi 'ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştirilmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları sevrne, saygı, kendine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir ...
Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Kaynakları Ve Yapılandırmacı Öğretime Yönelik Özyeterlik İnançları.
Kondakçı, Esen(2009-12-31)
Bu çalışmanın amaçları yapılandırmacı öğretime yönelik özyeterlik ölçeği geliştirmek , Öğretmenlerin özyeterlik kaynaklarını belirlemek öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşım uygulamalarına dair özyeterlik inançlarını belirlemek ve karşılaştırmaktır.
Öğretmen ve öğrenci merkezli öğretim ve izleyen öğretmenlik uygulamasının aday öğretmenlerin değer öncelikleri üzerine etkileri
İnce, Mustafa Levent; Ok, Ahmet (2003-01-01)
The effects of teacher-centered and learner-centered teaching on practice teaching of prospective physical education teachers
İnce, Mustafa Levent; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of this study was to examine the effects of teacher-centered (TC) and learner-centered (LC) teaching methods on physical education value orientations, teaching style preferences, classroom interaction patterns, and teaching effectiveness of prospective physical education teachers in practice teaching. In order to achieve this goal, 32 senior physical education prospective teachers were randomly assigned into TC and LC groups prior to teaching methods course. In the teaching methods course, the T...
Citation Formats
Z. D. KIRBULUT and E. Kondakçı, “Öğretmen adaylarının fen öğretimi özyeterliklerinin üstbilişsel öğrenme yönelimleri ve üstbilişsel özdüzenleme ile yordanması,” İlköğretim Online, pp. 1316–1328, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/34796.