Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri

2005-01-01
Şeref, Çiçek
İnce, Mustafa Levent
Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenliği programı son döneminde yer alan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin öğrenci algısına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya bu programa devam eden 24 son sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler bir dönem boyunca haftada bir tam gün olmak üzere rastgele yerleştirildikleri bir okulda öğretmenlik uygulaması çalışmalarına katılmışlardır. Öğrencilerden dönem başında, dönem içerisinde vesonunda olmak üzere açık uçlu sorulardan oluşan soru formunu cevaplamaları istenmiştir.Elde edilen nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış ve yüzde olarak veriler sayısallaştırılmıştır. Bulgular, dönem başında bu dersten beklentilerin öğretmenlik deneyimi kazanma olduğu ve dönem sonunda bunun elde edildiği yönündedir. Öğrenciler dersinsonunda öğretim ve eğitime ilişkin sınıf disiplini ve kontrol, sınıf yönetimi, alan bilgisi konularında öğrendiklerinden hoşnut olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, bazı kişisel özelliklerinin geliştiğini ve iletişim becerilerinin arttığını da ifade etmişlerdir. Sonuçta, gerçek okul ortamındaöğrenciyi tanıma, beden eğitimi dersi öğretimi ve alan bilgisini artırma konularında bu dersindeneyim kazandırdığı söylenebilir
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi

Suggestions

SOSYAL ORTAMIN BİLİŞSEL PERFORMANS VE ZAMAN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Hohenberger, Annette Edeltraud; Usal, Kerem Alp; Duzcu, Halil(2018-12-31)
Bu calismada, kisinin bir görevi yalniz basina, odada ona ilgi göstermeyen ikinci biri varken ve odada onu degerlendiren birisi varken yapmasi halinde bilissel performans ve yaman algisinda olacak degisiklikler incelenecektir.
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (null; 2017-12-30)
Bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir üniversitenin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören ve 2016 sonbahar döneminde gönüllü olarak araştırmaya katılan 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından "Eğitim Bilimine Giriş" dersindeki notlarını özet, sorular, tepkiler vb. başlıklar altında yazmaları istenmiştir. On dört haftalık süreç boyunca 900 yansıtıcı günlük yazılmış ve içerdikleri düşüncenin kalitesini belirlemek için analiz edilerek sınıflandırılmışlardır. Yans...
Öğretmen Adaylarının Ders İmecesi (Lesson Study) Kapsamında Matematiksel Fark Etme Nitelikleri
Güner, Pınar; Akyüz, Didem (2017-06-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının ders imecesi mesleki gelişim modeli uygulaması kapsamında öğrencilerin matematiksel düşünmelerine yönelik ne fark ettiklerini ve nasıl fark ettiklerini araştırmaktır. Bu doğrultuda, ders imecesi modelinin temel üç adımı olan planlama, dersin öğretimi ve tartışma aşamalarının her birinde öğretmen adaylarının matematiksel fark etme becerileri analiz edilmiştir. Araştırma, özel durum çalışması niteliğinde olup çalışma grubunu ilköğretim matematik öğretmenliği programını...
Öğretmen ve öğrenci merkezli öğretim ve izleyen öğretmenlik uygulamasının aday öğretmenlerin değer öncelikleri üzerine etkileri
İnce, Mustafa Levent; Ok, Ahmet (2003-01-01)
Preservice science teachers SSI teaching self-efficacy beliefs
Öztürk, Nilay; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale (null; 2017-05-21)
The main aim of the present study is to investigate nature of PSTs’ SSI teaching self-efficacy beliefs. The participants were 52 senior preservice science teachers (PSTs). The data were collected by utilizing SSI Teaching Self-Efficacy Beliefs Instrument and open-ended questions administered during the Science Technology Society (STS) course. The results revealed that PSTs’ had moderate levels of SSI teaching selfefficacy beliefs. Moreover, PSTs reported many challenges they encountered while preparing an S...
Citation Formats
Ç. Şeref and M. L. İnce, “Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri,” Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, pp. 146–155, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73751.