16 ve 17 Yüzyıllarda Bursa Ekonomisi Sultan Çelebi Mehmed Yeşil İmaret inin Mali Tarihi 1553 1650

2007-01-01
Çelebi Mehmed’in Yeşil İmaret olarak da bilinen vakfı, Bursa’nın en büyük vakıflarından birisidir. Vakıf geniş kentsel ve kırsal gelirleri ile bölge ve şehir ekonomisinde önemli bir iktisadi güce sahiptir. Bu bakımdan vakfın mali durumu yerel iktisadi koşullar için bir gösterge olarak alınabilir. Yeşil İmaret ve Bursa’nın diğer büyük vakıflarının mali tarihlerinin incelenmesi Bursa bölgesi tarımsal ve kentsel ekonomisinin 16. ve 17. yy’larda gelişimine ışık tutacaktır. Bu çalışma, böyle geniş kapsamlı bir projenin ilk adımında Yeşil İmaret vakfının mali analizinden elde edilen sonuçları sunmaktadır.

Citation Formats
K. Orbay, “16 ve 17 Yüzyıllarda Bursa Ekonomisi Sultan Çelebi Mehmed Yeşil İmaret inin Mali Tarihi 1553 1650,” Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, pp. 125–158, 2007, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/36126.