Şehabeddin Paşa’nın Filibe’deki Vakfına Ait Kaynaklar: Muhasebe Defterleri

2019-07-01
Şehabeddin Paşa Vakfı Filibe’de kurulu, kırsal ve kentsel gelirlerinin çeşitliliği ile güçlü bir bütçeye sahip, Balkanlar’daki büyük vakıfların birisidir. Vakfın hem Filibe’de hem de Filibe dışındaki kazalarda köyleri ve dükkanlar, hamamlar ve bedesten gibi kentsel mülkleri vardır. Yaygın vakıf binaları ile Filibe’ye ve diğer bazı kazalara da hayır hizmetleri götürmekte ve istihdam sağlamaktadır. Muhasebe defterleri Şehabeddin Paşa Vakfı’nın akārât-ı mevkūfe ve müessesât-ı hayriyesi ile büyük vakıfların nasıl geniş bir bölgede iktisadî ve sosyal hayata nüfuz ettiğini göstermektedir. Bu vakfın muhasebe defterlerinin neşrinin sadece vakıf çalışmalarına değil Osmanlı tarihinin pek çok çalışma alanına katkıda bulunacağına inanarak bir seri muhasebe defterini neşretmeyi uygun bulduk.
Belgeler

Suggestions

Kuzey Kıbrıstaki Aerosollerin Fiziksel ve Kimyasal Çalışması
Tuncel, Semra; Ertaş, Gülay; Göktürk, Emine Hale; Gökmen, Gülser İnci; Çoruh, Nursen; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2014-12-31)
Projenin temel amacı, Afrika’yı Mısır üzerinden terk eden ve Kıbrıs üzerinden Ankara’ya kadar ulaşan Sahra tozu , orta Avrupadan taşınan ve Basra körfezinden Irak, Suriye, Lübnan ; Israil gibi ülkelerden geçerek Kuzey Kıbrısa ulaşan insan kaynaklı toz bulutlarının Yaklaşık 1500 km uzunluğundaki bu taşınımı sırasında parçacık boyut dağılımlarının ve özellikle küçük parçacık boyutlarındaki eser element kompozisyonlarının ne şekilde değiştiğini değerlendirmektir.
Edirne Muradiyye Vakfı'nın mali yapısı ve gelişimi
Orbay, Kayhan (2014-03-01)
Bu çalışma Balkanların en büyük vakıflarından biri olan Edirne’de kurulu Muradiye Vakfı’nın XVII. yüzyılın ilk yarısındaki mali tarihini incelemektedir. Bazı yıllarda, çoğunlukla yerel doğal afetler nedeniyle vakıf köylerindeki hasat düşük ve hububat fiyatları yüksektir. Ancak vakıf düzenli işleyişini aksatacak ve hayır hizmetlerini kesintiye uğratacak bir mali kriz döneminden geçmemiştir. Bir yıldan daha uzun sürebilen kısa dönemli mali sıkıntılar kötü hasattan, daha da kısa süreli sıkıntılar ise kırsal ge...
Classifications For Planimetric Efficiency Of Nursing Unit Floors
Kazanasmaz, Zehra Tuğçe; Tayfur, Gökmen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
This trial study was conducted to determine classifications for planimetric design efficiency of sample public hospitals in Turkey by developing a fuzzy logic algorithm. Utilizing primary areas and circulation areas from nursing unit floor plans, the study employed triangular membership functions for the fuzzy subsets; Mamdani rule system; min operation for finding rule firing strength; max composition; and 'centroid' method for defuzzification. The input variables -primary areas per bed and circulation are...
Edirne II Bayezid Vakfı nın Mali Tarihi 1597 1640
Orbay, Kayhan (2012-03-01)
Bayezid’ın Edirne’de kurduğu vakıf, bir cami, imaret ve bir dârü’ş-şifâdan oluşmaktadır. Gelirlerinin büyük kısmını kırsal kaynaklardan elde eden bu vakıf bölgesel ekonomiyi etkilemekte ve desteklemektedir. Bu çalışma vakfın muhasebe defterlerini analiz ederek kurumun 17. yüzyılın ilk yarısında mali tarihini incelemektedir. Tarımsal gelirlerde hafif, kentsel gelirlerinde ise ciddi düşüşe rağmen vakıf fiili işleyişini kesintiye uğratan bir mali kriz döneminden geçmemiştir. Vakfın mali durumu, tarımsal koşull...
İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması
Konu, Ayşe Sinem; Duran, Serhan; Yakıcı, Ertan (2018-01-01)
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası bir depremde, depremin neden olacağı kırılganlık etkisinin de incelenerek insani yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması maksadıyla bir çerçeve oluşturmak ve bu doğrultuda İstanbul için hazırlanmış JICA Raporu’nda (2002) yer alan bilgi ve verileri kullanarak afet müdahale ve yardım merkezi konumları önermektir. Sunulan modelde 29 talep noktası ve 29 potansiyel afet müdahale ve yardım merkezi bulunmaktadır. Model ulaşım ağı kırılganlığını ...
Citation Formats
K. Orbay, “Şehabeddin Paşa’nın Filibe’deki Vakfına Ait Kaynaklar: Muhasebe Defterleri,” Belgeler, pp. 1–144, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86011.