Programlama Dili Kavramları

2009
Bu dersin amacı, bir programlama diline ait kavramları öğrencilere öğretmektir.

Suggestions

Java ile Nesne Yönelimli Programlama II
Koçyiğit, Altan(2010)
Bu ders Java programlama dili kullanarak nesneye dayalı programlama hakkındaki konuları kapsar. Java programlama dilinin temelleri verilir, Java kütüphaneleri kullanılarak, Java dilinin nesneye dayalılık özellikleri anlatılır. Bu kütüphanedeki nesnelerle çalışma yöntemleri aktarılır. Dersin sonunda katılımcıların nesneler yaratma ve Java dilinde programlar yazabilme yeteneklerini kazanmış olması beklenir.
Java ile Nesne Yönelimli Programlama I
Koçyiğit, Altan(2009)
Bu ders Java programlama dili kullanarak nesneye dayalı programlama hakkındaki konuları kapsar. Java programlama dilinin temelleri verilir, Java kütüphaneleri kullanılarak, Java dilinin nesneye dayalılık özellikleri anlatılır. Bu kütüphanedeki nesnelerle çalışma yöntemleri aktarılır. Dersin sonunda katılımcıların nesneler yaratma ve Java dilinde programlar yazabilme yeteneklerini kazanmış olması beklenir.
Yazılım Tasarım Ölçümleri İçin Bir Durum Çalışması
Demirörs, Onur; Ungan, Erdir; Ungan, Erdir(2013-12-31)
Proje yönetimi tekniklerinin etkin olarak uygulanması, yazılım projelerinin başarısını belirleyen birincil etmendir. Yazılım proje yönetiminin belli başlı alt etkinlik alanları proje planlama, proje takibi ve denetimi, ölçme ve değerlendirme, kaynak yönetimi ve risk yönetimidir. Bu etkinliklerin, sistematik yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi için yazılım projelerinin nesnel ve nicel verilerle değerlendirilebilmesine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, birçok yazılım proje yönetim etkinliği yazılım büyüklük ölçüml...
Investigating fifth-grade students' functional thinking processes through a game-based learning activity
Arslandaş, Tuba; İşler Baykal, Işıl; Department of Mathematics Education (2022-9)
The aim of this study was to investigate fifth-grade students' generalization and representation processes of functional relationships through a game-based learning activity. This study was carried out with four students selected from the fifth grade in a state village middle school in Mardin. In this school, where the researcher worked as a teacher, a Functional Thinking Test was applied to two classes, and participants were selected based on pre-test responses and the ability to express themselves. A pre-...
Foreign language education policy in practice: English as a foreign language instruction at a public high school in Turkey
Yeni Palabıyık, Pınar; Daloğlu, Ayşegül; Department of English Language Teaching (2021-10)
The main aim of this study was to investigate the alignment between English-as-a-foreign-language instruction implemented at a public high school and the explicit policies set for teaching English at the macro-level. In particular, the classroom-level realization of the instructional policy was examined. A qualitative case study was adopted as a research design. Junior year students and their English-as-a-foreign-language teachers were the participants. Using ethnographic methods, data were gathered through...
Citation Formats
O. T. Şehitoğlu, “Programlama Dili Kavramları,” 00, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=15.