Grafik ve simge tabanlı bilgisayar kullanıcı arabirimi

1995-03-01
Çayırcı, Erdal
Neftçi, Sinan
Ünlü, Tayfun
Kalem tabanlı ve duyarlıklı ekran özelliğine sahip taşınabilir bilgisayar ortamlarında etkin, kullanıcı ile program arasındaki iletişimi grafik bir yapıda gerçekleştirmeye yönelik, genellikle 2-boyutlu tüm uygulamalarda, öncellikle ise harita ve benzeri kavramların programatik bir yapıda girilmesi ve kullanılması amaçlarına yönelik bir biçimde gerçekleştirilen yazılım ve algoritmalar tanıtılmaktadır.

Suggestions

Bulut Tabanlı Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi
Eren, Pekin Erhan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Koçyiğit, Altan; Gökalp, Ebru(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, bulut tabanlı kurumsal yönetim bilişim sistemlerinin (KYBS) kullanıcılar tarafından kullanımı ve kabulünü teşvik edici ve engelleyici faktörlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Böylece, bulut servis sağlayıcılarına, ürünlerinin kabul edilebilirliğini ve kullanımını arttırmak için, ürünlerini geliştirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, öncelikle bulut bilişim ve KYBS alanında kullanıcı kabulü ile ilgili literatürde yer al...
Fully autonomous interface circuit for thermoelectric energy harvesting in wearable and IoT applications
Hamed, Osouli Tabrizi; Muhtaroğlu, Ali; Sustainable Environment and Energy Systems (2018-9)
IoT and wearable electronics are building blocks of the current and future monitoring technologies with numerous applications such as environmental monitoring, precision agriculture, healthcare, transportation and logistics, and smart buildings. Powering the IoT smart nodes is costly due to the existence of billions of these nodes in the technology roadmaps, and is not environmental friendly due to the use of chemical batteries with toxic substances. Eliminating batteries is therefore highly desirable. Full...
Yazılım Projeleri İçin İş Gücü Kestirim Modeli Oluşturulması
Demirörs, Onur(2009-12-31)
Bu araştırma, fonksiyonel benzerlikleri veri yoğun yazılımlar, gerçek zamanlı yazılımlar, kontrol yoğun yazılımlar gibi farklı alanlardaki yazılım ürünleri için belirleyerek güvenilir ve kullanışlı bir iş gücü kestirim modeli oluşturmayı hedeflemektedir. Araştırma kapsamında süreci otomatikleştirecek bir yazılım aracı geliştirilecek ve geliştirilen araç ve model yazılım organizasyonlarında farklı yazılım uygulamalarında denenecektir. Fonksiyonel benzerlikler, COSMIC fonksiyonel büyüklük ölçüm yöntemi kullan...
Elektronik tablolama ve dinamik geometri yazılımını kullanarak çalışma yapraklarını geliştirilmesi
Işıksal Bostan, Mine (2003-01-01)
In this study, examples of activity sheets by using spreadsheets and dynamic geometry software were given related to the topics; solving word problems by equations with one unknown, symmetry, coordinate plane and graphs of linear equations in mathematics lessons.
Grafiksel veri tabanlı elektrik sistemleri analiz programı
Aşkar, Murat; Sevaioğlu, Osman; Temürcü, Ohan; Öner, Mehmet(1993)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde yürütülen çeşitli yüksek lisans, doktora ve uygulamalı araştırma projeleri sonucunda elektrik sistemlerinin durgun durum altında analizi için bir yazılım paketi geliştirilmiştir. Paket önce büyük bilgisayarlar için hazırlanmış, daha sonra, kişisel bilgisayarların hızla yaygınlaşması ile bu ortama aktarılmıştır. Kişisel (bilgisayarların yetenekleri, özellikle grafik ve fare kulanımı konusundaki yetenekleri, arttıkça yazılımda kullan...
Citation Formats
E. Çayırcı, S. Neftçi, and T. Ünlü, “Grafik ve simge tabanlı bilgisayar kullanıcı arabirimi,” 1995. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95495.