Hide/Show Apps

Verinin Korunması ve Veri Güvenliği II

2010
Bıçakçı, Kemal
Bu ders Erişim Denetimi Yöntemleri, İşletim Sistemi Güvenliği ve Güvenli Programlama, Tanımlama ve Varlık Kimlik Doğrulama, Standartlar ve Protokoller konularını içermektedir.