Verinin Korunması ve Veri Güvenliği II

2010
Bıçakçı, Kemal
Bu ders Erişim Denetimi Yöntemleri, İşletim Sistemi Güvenliği ve Güvenli Programlama, Tanımlama ve Varlık Kimlik Doğrulama, Standartlar ve Protokoller konularını içermektedir.

Suggestions

Verinin Korunması ve Veri Güvenliği I
Bıçakçı, Kemal(2010)
Bu dersin hedefleri: Güvenlik terimini ve ana güvenlik konseptini tanımlayabilmek Genel bilgi güvenliği hedeflerini sıralayabilmek Güvenlik yönetimi ne tarif edebilmek Genel güvenlik prensiplerini açıklayabilmek Kriptografiyi tanımlayabilecek ve bilgi güvenliğindeki yerini anlamak Kriptografi tarihindeki önemli gelişmeleri sıralayabilmek Basit şifrelerin nasıl çalıştığını açıklayabilmek Tek seferlik padin mükemmel güvenliği nasıl sağladığını açıklayabilmek DES ve AES simetrik şifreleme algoritmalarının çalı...
An Assessment of English Language Teaching Methods Courses: The Case of Middle East Technical University Foreign Language Education Program
Demirtaş Yiğit, Saniye; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2021-9-3)
The purpose of this study was to assess English Language Teaching (ELT) methods courses offered by undergraduate Foreign Language Education program of Middle East Technical University in relation to their goals, content, organization, implementation, student assessment and the courses’ alignment with the needs of the education sector, by gathering the opinions and experiences of novice teachers who graduated from the program and the faculty members who offer ELT methods courses. A combination of criterion s...
Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği
Sümer, Zeynep; Demirok, İpek(2014-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim görmekte olan öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin engelli bireylere yönelik tutumlarını incelemektir. Yapılacak bu çalışmanın öncelikli olarak Engelsiz Üniversite Birimleri’nin çalışmalarına ve bir bütün olarak yükseköğretimde engellerin kaldırılmasına yönelik çıkarımları olacağı öngörülmektedir.
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Yönelik Algısı ODTÜ BÖTE Örneği
Sevim, Neşe; İslim, Ömer Faruk; Kaplan, Göknur (2016-04-01)
Bu çalışmanın amacı ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde kayıtlı olan öğrencilerin bölümleri ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışma kapsamında 68 erkek 64 kadın, toplam 132 öğrencinin bu bölümünü seçme sebepleri, bölüm hakkındaki düşünceleri ve kariyer planları araştırılmıştır. Katılımcıların % 26.5 ini 1. Sınıf, %30.3' ünü 2. Sınıf, %25.8 ini 3. Sınıf ve %23 ünü 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler 62 sorudan oluşan çevrimiçi anket yardımıyla toplanmıştır....
Reliability and validity of the Turkish version of the service quality assessment scale
Gürbüz, Bülent; Koçak, Mehmet Settar; Department of Physical Education and Sports (2003)
The purpose of this study was to test the reliability and validity of the Turkish version of the Service Quality Assessment Scale (SQAS). The participants of this study constituted of 338 male (53.1%) and 298 female (46.9%) health-fitness club̕s members. The Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to examine the factor structure of the SQAS instrument, which assess the service quality of health-fitness clubs. Six-factor model of SQAS was analyzed based on the Maximum Likelihood (ML) estimation method. T...
Citation Formats
K. Bıçakçı, “Verinin Korunması ve Veri Güvenliği II,” 00, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=94.