Cebir II

2008
Artin, Michael
Arslan, Sefa Feza
Bu lisans dersi, Cebir I dersinin devamıdır. Konular grup temsilleri, halkalar, idealler, cisimler, polinom halkaları, modüller, çarpanlara ayırma, kuadratik sayı cisimlerindeki tamsayılar, cisim genişlemeleri ve Galois teorisini içerir.Bu ders TÜBA Açıkders Malzemeleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır ve TÜBA Ulusal Açıkders Malzemeleri Portalinde (http://www.acikders.org.tr) de yayınlanmaktadır.

Suggestions

Cebir Problemlerinin Çözümüne Yeni Yaklaşım: Singapur Şerit Model Yöntemi
Baysal, Esra; Sevinç, Şerife (2020-08-01)
Bu çalışmada, yedinci sınıf öğrencilerinin cebir problemlerini çözmede tercih ettikleri yöntemleri ve öğrencilerin Singapur çubuk model yöntemi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Tek durum çalışması olarak tasarlanan çalışmada, yedinci sınıf öğrencilerinden cebir problemlerinin sorulduğu ön değerlendirme testinin cevaplarına göre seçilen 10 öğrenci ile klinik görüşmeler yapılmıştır. Öğrenciler ders saatlerinde yedinci sınıf matematik öğretim programına uygun olarak cebirsel denklem kurma yöntemi ile proble...
Fonksiyon Analize Giriş
Melrose, Richard; Alpay, Şafak(2009)
Bu bir lisans dersidir. Bu derste normlu uzaylar, tamlık, fonksiyoneller, Hahn- Banach teoremi, dualite, dönüşümler; Lebegue ölçümü, ölçülebilir fonksiyonlar, integrallenebilirlik, Lp uzaylarının tamlığı; Hilbert uzayları; kompakt, Hilbert-Schmidt ve iz sınıfından dönüşümler ile spektral teorem işlenecektir.Bu ders TÜBA Açıkders Malzemeleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır ve TÜBA Ulusal Açıkders Malzemeleri Portalinde(http://www.acikders.org.tr) de yayınlanmaktadır.
Problem-solving processes of mathematically gifted and non-gifted students
Sipahi, Yasemin; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Mathematics Education (2021-8-17)
This study aimed to investigate the use of problem-solving phases and strategies of seven mathematically gifted, seven successful, and six average students attending fifth-grade in different public and private schools. The participants were selected through purposeful sampling among those who volunteered to participate in the study in a city in Western Turkey. The study was designed as a qualitative case study. Data were collected through clinical task-based interviews that included six problems, researcher...
Cebirsel Varyeteler Üzerinde Vektör Demetleri Ve Modül Uzayları
Coşkun, Emre(2017)
Bu rapor, 114F116 numaralı TÜBİTAK-3501 KARİYER projesinin sonuç raporudur. Önceliklegiriş kısmında projenin içeriği ve önemi tartışılmıştır. Burada, ACM vektör demetleri veinstanton demetleri üzerine yapılan çalışmaların önemi anlatılmıştır. Giriş kısmını izleyenliteratür özeti, proje konusuyla ilgili konularda son yıllarda yapılan araştırmaların bir özetiniiçermektedir. ACM vektör demetleri ve instanton demetleri üzerine yapılan araştırmalar detaylıbir şekilde tarif edilmiştir. Gereçler ve yöntemler kısmı...
Parçacık Fiziği Hesaplama Teknikleri
Özpineci, Altuğ(2010)
Bu ders notları, 2009 yılı Haziran ayında, Feza Gürsey enstitüsünde Altuğ Özpineci tarafından verilen dersin notlarıdır. Tesir kesiti hesapları, Feynman diagram hesapları, yüksek mertebeden hesaplar ve renormalizasyon konularını içerir.
Citation Formats
M. Artin and S. F. Arslan, “Cebir II,” 00, 2008, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=124.