Fonksiyon Analize Giriş

2009
Melrose, Richard
Alpay, Şafak
Bu bir lisans dersidir. Bu derste normlu uzaylar, tamlık, fonksiyoneller, Hahn- Banach teoremi, dualite, dönüşümler; Lebegue ölçümü, ölçülebilir fonksiyonlar, integrallenebilirlik, Lp uzaylarının tamlığı; Hilbert uzayları; kompakt, Hilbert-Schmidt ve iz sınıfından dönüşümler ile spektral teorem işlenecektir.Bu ders TÜBA Açıkders Malzemeleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır ve TÜBA Ulusal Açıkders Malzemeleri Portalinde(http://www.acikders.org.tr) de yayınlanmaktadır.
Citation Formats
R. Melrose and Ş. Alpay, “Fonksiyon Analize Giriş,” 00, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=125.