Fonksiyon Analize Giriş

2009
Melrose, Richard
Alpay, Şafak
Bu bir lisans dersidir. Bu derste normlu uzaylar, tamlık, fonksiyoneller, Hahn- Banach teoremi, dualite, dönüşümler; Lebegue ölçümü, ölçülebilir fonksiyonlar, integrallenebilirlik, Lp uzaylarının tamlığı; Hilbert uzayları; kompakt, Hilbert-Schmidt ve iz sınıfından dönüşümler ile spektral teorem işlenecektir.Bu ders TÜBA Açıkders Malzemeleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır ve TÜBA Ulusal Açıkders Malzemeleri Portalinde(http://www.acikders.org.tr) de yayınlanmaktadır.

Suggestions

Cebir II
Artin, Michael; Arslan, Sefa Feza(2008)
Bu lisans dersi, Cebir I dersinin devamıdır. Konular grup temsilleri, halkalar, idealler, cisimler, polinom halkaları, modüller, çarpanlara ayırma, kuadratik sayı cisimlerindeki tamsayılar, cisim genişlemeleri ve Galois teorisini içerir.Bu ders TÜBA Açıkders Malzemeleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır ve TÜBA Ulusal Açıkders Malzemeleri Portalinde (http://www.acikders.org.tr) de yayınlanmaktadır.
Visualizing data with formal concept analysis
Diner, Çağrı; Tiefenbach, Andreas; Department of Mathematics (2003)
In this thesis, we wanted to stress the tendency to the geometry of data. This should be applicable in almost every branch of science, where data are of great importance, and also in every kind of industry, economy, medicine etc. Since machine's hard-disk capacities which is used for storing datas and the amount of data you can reach through internet is increasing day by day, there should be a need to turn this information into knowledge. This is one of the reasons for studying formal concept analysis. We w...
A Hermeneutical Sketch Of Design Computation
Gürer, Ethem; Özkar, Mine; Çağdaş, Gülen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Günümüzde sayısal tasarım düşüncesi, mimari tasarımda önemli bir kabul görmektedir. Yeni tasarım araç ve ortamlarının üretimini destekleyen sayısal teknoloji alanındaki gelişmeler, bu kabulü desteklemektedir. Bu durum, bir yandan yeni tasarım araç, yöntem ve ürünlerinin geliştirilmesinde önemli bir artış sağlarken, diğer yandan, sayısal tasarımda yapma ve düşünme kavramları arasındaki ilişki üzerinden yeni tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Yapma ve düşünme arasındaki temel ilişki, bu çalışmanın ana...
Sınıfın Kültürelleşmesi ve Sınıf Bilincinin Önlenmesi: Eğitimde Bilgi Endüstrisi
Kır, Furkan Şevket; Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin (Kalkedon Yayıncılık, 2016-01-01)
Bu Marksist bir kitaptır. Kemer sıkma kapitalizmi ve sefilleştirici kapitalizmin ilk saldırısıyla ve toplumun ve eğitimin gittikçe artan metalaştırılması, piyasalaştırılması, özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi ile Marksist teori ve analiz ve Marksist eğitim teorisi yeni bir öncelik kazanmıştır. Hangi toplumsal sınıftansınız? Okula birlikte gittiğiniz, birlikte çalıştığınız ya da eğitim aldığınız insanlar hangi toplumsal sınıftandılar? Tüm insanlar -örneğin din, etnisite, cinsiyet, cinsellik, boy, yaş, ...
Robot dinamiği lineerizasyon ve basitleştirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve imal edilmiş bir robota uygulanarak irdelenmesi
Sarrafi, Ali; Soylu, Reşit; Balkan, Raif Tuna(1994)
Bu projede bir robot kolun hareket denklemlerini sembolik olarak veren bir program geliştirilmiştir. Bu denklemler Lagrange eşitliği kullanılarak türetilmekte olup, gerekli bilgisayar zamanı robotun kinematiğinde ilk olarak Lipkin ye Duffy tarafından kullanılan bir notasyonu geliştirerek kullanmak suretiyle büyük ölçüde azaltılmıştır. Ayrıca, bir manipülatörün lineerliğini (veya nonlineerliğini) ölçebilmek amacıyla Lineerlik Endeksi (LE) isimli yeni bir ölçüt tanımlanmıştır. Bu endeks robotun lineerlik dere...
Citation Formats
R. Melrose and Ş. Alpay, “Fonksiyon Analize Giriş,” 00, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=125.