Hide/Show Apps

Course Material / Open Courseware

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

A Mimetic Finite-Difference Scheme for Convection of Multicomponent Fluid in a Porous Medium
Tsybulin, Vyacheslav; Nemtsev, Andrew; Karasözen, Bülent(2009-09-17)
A mimetic finite-difference scheme for the equations of three-dimensional convection of a multicomponent fluid in a porous medium is developed. The discretization is based on staggered grids with five types of nodes (veloc...
Set Theory
Kaya, Burak(2018)
Language and axioms of set theory. Ordered pairs, relations and functions. Order relation and well ordered sets. Ordinal numbers, transfinite induction, arithmetic of ordinal numbers. Cardinality and arithmetic of cardinal...
İleri Diferansiyel Denklemler
Mikyoung Hur, Vera; Zafer, Ağacık(2009)
Bu ders teoriye daha fazla ağırlık vererek 18.03 (Diferansiyel Denklemler) dersinin aynı konularını kapsamaktadır. Ek olarak, diferansiyel denklemlerin varlık ve teklik teoremleri gibi matematiksel yönlerini ele alır. Bu d...
Fonksiyon Analize Giriş
Melrose, Richard; Alpay, Şafak(2009)
Bu bir lisans dersidir. Bu derste normlu uzaylar, tamlık, fonksiyoneller, Hahn- Banach teoremi, dualite, dönüşümler; Lebegue ölçümü, ölçülebilir fonksiyonlar, integrallenebilirlik, Lp uzaylarının tamlığı; Hilbert uzayları;...
Cebir II
Artin, Michael; Arslan, Sefa Feza(2008)
Bu lisans dersi, Cebir I dersinin devamıdır. Konular grup temsilleri, halkalar, idealler, cisimler, polinom halkaları, modüller, çarpanlara ayırma, kuadratik sayı cisimlerindeki tamsayılar, cisim genişlemeleri ve Galois te...