Cebirsel Varyeteler Üzerinde Vektör Demetleri Ve Modül Uzayları

Download
2017
Bu rapor, 114F116 numaralı TÜBİTAK-3501 KARİYER projesinin sonuç raporudur. Önceliklegiriş kısmında projenin içeriği ve önemi tartışılmıştır. Burada, ACM vektör demetleri veinstanton demetleri üzerine yapılan çalışmaların önemi anlatılmıştır. Giriş kısmını izleyenliteratür özeti, proje konusuyla ilgili konularda son yıllarda yapılan araştırmaların bir özetiniiçermektedir. ACM vektör demetleri ve instanton demetleri üzerine yapılan araştırmalar detaylıbir şekilde tarif edilmiştir. Gereçler ve yöntemler kısmında Beilinson spektral dizileri ve bunlarınolası kullanımları açıklanmıştır. Proje süresince elde edilen bulgular, iş paketleriyle bağlantılıbir şekilde açıklanmıştır. Bunlar arasında, Veronese yüzeyleri üzerinde Ulrich vektördemetlerinin inşa edilmesi, ve üç boyutlu projektif uzayın bir noktada patlatılması üzerindeinstanton demetlerinin var olup olmaması problemleri önemli yer tutmaktadır. Proje süresinceorganize edilen ve katılınan konferanslar açıklanmış, proje sonuçları ile projenin Türkiye’decebirsel geometrinin gelişimine yapması beklenen katkılar tartışılmıştır.
Citation Formats
E. Coşkun, “Cebirsel Varyeteler Üzerinde Vektör Demetleri Ve Modül Uzayları,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrd05qQXc.