Construction of a likert-type transformational leadership scale

2017-12-01
Dönmez, Seval
Toker Gültaş, Yonca
The aim of the current study1 is to develop a free-access valid Likert-type measure to assess transformational leadership. Following a preliminary study involving literature reviews and interviews with 20 employees and 10 managers, 37 items were developed to tap behaviors describing both transformational and transactional styles. The newly developed Transformational Leadership Scale (TLS) was validated in Turkey with a subsequent sample of 165 employees nested under 38 superiors. Construct validation indicated a two-factor structure and converging associations with the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), especially for transformational leadership. Concurrent criterion-related validation indicated that transformational leadership predicted followers' job satisfaction, affective organizational commitment, and the satisfaction of work-related basic psychological needs of relatedness and autonomy, whereas transactional leadership did not. Within-group agreement for perceived transformational leadership was higher when assessed with the TLS as compared with the MLQ; which indicates that the newly developed scale yields more reliable follower perceptions across employees working with the same manager. The basic contribution of the study is the introduction of the free-to use TLS developed in Turkey, which includes generic and culture-specic elements of valued leadership behaviors. We would like to encourage researchers from Turkey and from more diverse cultural work contexts to further study the validity and applicability of the TLS within a broader nomological network.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Suggestions

Developing a Likert-type measure to assess transformational and transactional leadership styles in Turkey
Dönmez, Seval; Toker, Yonca; Department of Psychology (2014)
Aim of the current study was to develop a valid Likert-type measure to assess transformational and transactional leadership styles in Turkey. At the development stage; the literature was reviewed in terms of definitions and behavioral examples of these leadership styles and mostly prized organizational values and leadership styles observed in Turkey. Interviews were conducted to obtain behavioral examples related to how transformational leaders behave in general, followed by a content analysis of responses....
Establishing the validity of a leadership based situational judgement test
Çolakoğlu, Zeliha Ruhsar; Sümer, Hayriye Canan; Department of Psychology (2013)
The aim of this study was to develop a leadership measure using situational judgment test (SJT) methodology and to evaluate both construct and criterion-related validity of the developed SJT with respect to a well established measure of leadership, the Leadership Opinion Questionnaire (LOQ). In this study, it was hypothesized that task-oriented leadership-based SJT (SJT-T) is positively related to the supervisors’ and subordinates’ ratings of task-oriented leadership as assessed by the LOQ and relationship-...
The crossover of work engagement: understanding leader related dynamics
Demircioğlu, Ezg; Bilgiç, Reyhan; Department of Psychology (2019)
The aim of the current study is to understand the dynamics in the crossover of work engagement from leaders to subordinates. For this, the role leaders’ engagement on engaged leaders’ behaviors, these behaviors on subordinates’ engagement and subordinates’ performance, turnover intentions, satisfaction and wellbeing were tested. Also, the moderating role of leader (i.e., positive/negative affectivity) and subordinate ( i.e., responsibility) related dynamics was investigated. After the qualitative studies to...
İmar Planı Değişiklikleri Ve Yargı Denetimi
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997-12-5)
Bu çalışmanın amacı, yukarıda genel çerçevesi verilen kuramsal tartışmaya katkı yapmaktan çok, yürürlükteki mevzuat kapsamında, plan değişikliklerinde uyulması zorunlu çerçevenin yargı kararları örnekleriyle daha açık ve belirgin bir biçimde sunulmasıdır. Bu çerçevenin sınırlarının bilinmesi, kanımca, Türkiye'de plan uygulamalarında karşılaşılan sorunların tanınması ve giderek bu bağlamda önerilecek yeni düzenlemelerin tasarlanması için de bir başlangıç olacaktır.
Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Borderline (Sınır) Kişilik Örgütlenmesine Bakış: Vaka Örneği ile Psikoterapi Sürecinin Yorumlanması
Gündoğan, Hande (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-6-1)
Borderline (sınır) kişilik örgütlenmesi, kimlik dağılması (tutarsız ve çelişkili benlik ve öteki algısı), ilkel savunmaların kullanılması (çoğunlukla bölme [splitting] ve yansıtmalı özdeşim [projective identification]) ve gerçeği değerlendirme yetisinde e ksiklikler ile karakterize olan güçsüz benliğin yer aldığı kişilik örgütlenmesi olarak tanımlanmaktadır. 32 yaşında bekar ve çalışan bir kadın olan Beril M.’nin başvuru nedenleri ve terapi sürecinde gündem olan şikayetleri dayanak alınarak tanımlama do...
Citation Formats
S. Dönmez and Y. Toker Gültaş, “Construction of a likert-type transformational leadership scale,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, pp. 753–755, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/47613.