Beslenme ve Yeme Bozukluğu Eş Tanılı Bir Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

2020-6-22
Sarısakal, Özkan
Yalçınkaya Alkar, Özden
Bu vaka çalışmasında G. isimli danışanın 10 seans süren psikoterapi ve süpervizyon süreci ele alınmıştır. Vaka çalışmasının ilk bölümünde danışanın demografik bilgileri, yakınmaları, genel durumu, kişisel ve sosyal tarihçesi ele alınmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında tanısal değerlendirme amacıyla psikolojik testler uygulanmıştır. Değerlendirme sonrasında olası tanılar ele alınarak ayırıcı tanıya ulaşılmıştır. Danışanın tanısal değerlendirilmesinde Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Beslenme ve Yeme Bozukluğu (BYB) tanıları ele alınmıştır. Terapist ile danışan arasında terapötik ittifakın kurulması sonrasında danışanın problemlerinin ortaya çıkışı ile ilgili olarak hipotezler oluşturulmuştur. Bilişsel davranışçı terapi teknikleri ile müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Bu müdahaleler ayrıntılı olarak ele alınmış ve müdahalelerin tedaviye katkısı psikolojik testler ile değerlendirilmiştir. Son olarak danışanın terapi sürecindeki kazanımları ve olası prognozu açıklanmıştır. Bu çalışma ile tanısal değerlendirmenin ve psikolojik testlerin tedavi sürecine olan doğrudan etkisi incelenmiştir. Böylece danışanın yakınmaları, psikolojik testler ve tanısal değerlendirmeyi içeren formülasyonun psikoterapi sürecine katkısı incelenerek alanyazına katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Citation Formats
Ö. Sarısakal and Ö. Yalçınkaya Alkar, “Beslenme ve Yeme Bozukluğu Eş Tanılı Bir Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi: Bir Olgu Sunumu,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 249–273, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49342.