Lacanyen Yaklaşımda Histeriğin Arzusu ve Arzunun Tatminsizliği

Download
2017-9-1
Özbek Şimşek, Derya
Lacanyen analiz yapısal bir yaklaşım çerçevesinde oluşturulmuştur ve üç temel yapıyı içermektedir. Bu temel yapılar psikoz, nevroz ve perversiyon olarak adlandırılmıştır. Tanımlanan yapısal kategoriler öznenin tekrar geri getirilemeyecek ya da bulunamayacak bir kayba olan reaksiyonuna işaret etmektedir. Özne, yaşadığı kaybın üstesinden farklı mekanizmalar kullanarak gelmeye çalışmaktadır. İçinde bulunduğu kaybın etkileriyle baş edebilmek için kendini farklı şekillerde konumlandırmaya çalışır ve temel yapısının özelliklerine uygun olarak şu başlıca baş etme mekanizmalarını kullanır: bastırma (repression), reddetme (disavowal) ve hesaptan düşme (foreclosure). Temel yapısal kategorilerin yanısıra Lacanyen yaklaşımda bir de alt kategoriler bulunmaktadır. Örneğin, nevroz temel yapısının üç alt kategorisi bulunmaktadır. Bunlar histeri, obsesyon ve fobidir. Alt kategoriler belli başlı semptomlara göre sınıflandırılmanın aksine öznenin Öteki ve nesneyle ilişkilenme biçimi esas alınarak sınıflara ayrılmışlardır. Mevcut çalışmanın konusu nevrotik yapının alt kategorisi olan histeri olarak belirlenmiştir. Histerik yapının Öteki ve nesneyle olan ilişkisinin, yapının en belirgin özelliği olan histeriğin arzusu kavramı üzerinden tartışılması amaçlanmıştır. Bu sebeple, ilgili literatür bilgileri verildikten sonra bahsedilen özellik çerçevesinde bir vaka örneği geriye dönük (retrospektif) bir yaklaşımla ele alınarak incelenmiştir. Vakanın histerik yapıyı düşündüren özellikleri, “arzunun tatminsizliği” ve “arzulanan olmak” kavramları üzerinden tartışılmıştır. Ayrıca çalışmanın son kısmında literatür bilgisiyle uyum gösterecek şekilde terapi sürecine yer verilmiştir. Süreç içinde dikkat çekici bir nokta olan histeriğin kendi ve Ötekinin arzusuna yönelik sonu gelmez sorularına karşı terapistin alması beklenen pozisyon çalışmanın kapsamına dahil edilmiştir.
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

Suggestions

Lacanyen Yaklaşımda Histeriğin Arzusu ve Arzunun Tatminsizliği
Özbek Şimşek, Derya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-9-01)
Lacanyen analiz yapısal bir yaklaşım çerçevesinde oluşturulmuştur ve üç temel yapıyı içermektedir. Bu temel yapılar psikoz, nevroz ve perversiyon olarak adlandırılmıştır. Tanımlanan yapısal kategoriler öznenin tekrar geri getirilemeyecek ya da bulunamayacak bir kayba olan reaksiyonuna işaret etmektedir. Özne, yaşadığı kaybın üstesinden farklı mekanizmalar kullanarak gelmeye çalışmaktadır. İçinde bulunduğu kaybın etkileriyle baş edebilmek için kendini farklı şekillerde konumlandırmaya çalışır ve temel yapısı...
An integrative perspective on the interplay between early maladaptive schemas and mental health: The role of self-compassion and emotion regulation
Yakın, Duygu; Gençöz, Tülin; Steenbergen, Laura; Arntz, Arnoud (Wiley, 2019-06-01)
Objectives We aimed to test whether negative emotion regulation difficulties and self-compassion mediate the relationship between early maladaptive schemas (EMSs) and symptoms of psychopathology and life satisfaction. Methods Data were collected from 296 adults (179 females, 117 males), whose age ranged from 17 to 52 years. The mediating roles of self-compassion and negative emotion regulation were examined via Hayes' procedure (PROCESS) for multiple mediation. Results Negative emotion regulation was the on...
The Distinctive Associations of Interpersonal Problems with Personality Beliefs Within the Framework of Cognitive Theory of Personality Disorders
Akyunus, Miray; Gençöz, Tülin (Springer Science and Business Media LLC, 2020-03-01)
The aim of this study was to explore the relationship between interpersonal problems and dysfunctional beliefs associated with personality disorders, within the framework of cognitive theory of personality disorders. Based on the proposition of cognitive theory, different dimensions of interpersonal problems which were assessed through the coordinates of interpersonal circumplex model were expected to be associated with specific categories of personality beliefs namely, deprecating, inflated, and ambivalent...
A Phase-field Approach to Model Aortic Dissections
Gültekin, Osman; Dal, Hüsnü; Holzapfel, Gerhard A. (null; 2018-07-06)
Physiological and pathological aspects of aortic dissection are important issues in medical science , and undoubtedly require a deeper understanding of the respective mechanics that is behind these phenomenon. This has rendered computational mechanics very important to improve and even guide monitoring and preoperative planning [1]. In particular, the in silico estimation of the macro-scopic crack initiation and its propagation associated with aortic dissection purports valuable data for the clinics. The pr...
A systematic review of the reliability of objective structured clinical examination scores
Brannick, Michael T.; Erol-Korkmaz, H. Tugba; Prewett, Matthew (2011-12-01)
CONTEXT The objective structured clinical examination (OSCE) is comprised of a series of simulations used to assess the skill of medical practitioners in the diagnosis and treatment of patients. It is often used in high-stakes examinations and therefore it is important to assess its reliability and validity.
Citation Formats
D. Özbek Şimşek, “Lacanyen Yaklaşımda Histeriğin Arzusu ve Arzunun Tatminsizliği,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, pp. 24–41, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49367.