Yeni Ruhsal Yapılanmalar ve Klinik Etkileri

Download
2017-9-1
Gürsel, Derya
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

Suggestions

Yeni Ruhsal Yapılanmalar ve Klinik Etkileri
Gürsel, Derya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-9-01)
Investigation of novel topological indices and their applications in organic chemistry
Gümüş, Selçuk; Türker, Burhan Lemi; Department of Chemistry (2009)
Numerical descriptors, beginning with Wiener, and then named topological indices by Hosoya, have gained gradually increasing importance along with other descriptors for use in QSAR and QSPR studies. Being able to estimate the physical or chemical properties of a yet nonexistent substance as close as possible is very important due to huge consumption of time and money upon direct synthesis. In addition, one may face safety problem as in the case of explosives. There have been almost hundred topological indic...
Yeni Benzodiazepinon Türevlerinin Sentezi
Dengiz, Çağatay; Ozcan, Sevil; Balci, Metin (2008-10-06)
Development of acyl anion precursors and their applications
Reis, Ömer; Demir, Ayhan Sıtkı; Department of Chemistry (2005)
This thesis presents the development of new acyl anion precursors and their applications. The main concern of this thesis was to make use of acyl anion precursors in catalytic bond forming reactions. Toward this aim, previously known cyanide ion catalyzed cleavage of benzils was investigated in scope and efficiency in unsymmetrical benzoin condensation. Although benzils were proved to be useful entities as acyl anion precursors in benzoin condensation, they suffer some major drawbacks. Therefore acylphospho...
Yeni Paleomanyetizma ve Paleostres Verileri Işığında Güney Batı Anadolu’nun Geç Senozoyik Evrimi
Kaymakcı, Nuretdin; Özacar, Atilla Arda; Özkaptan, Murat; Tosun, Levent; Gülyüz, Erhan; Sözbilir, Hasan (null; 2018-11-03)
Bu çalışmanın temel amacı, GB Anadolu’nun Geç Senozoyik evriminin çok disiplinli bir çalışma ile ortaya konması ve kuzeye dalan Afrika Plakasının bölgen tektonik evrimine olan etkisinin belirlenmesidir. Dalmakta olan Afrika Plakasının Plini-Strabo Hendeği boyunca Anadolu Bloğunun içlerine kadar devam edip etmediği bölgenin tektonik evrimi açısından kritik önem taşımaktadır. Bu çalışmada Dalım Transfer-Ucu İlerletici olarak bilinen bu tip yapıların GB Anadolu’nun Geç Senozoyik evrimindeki rolü ve önemi tartı...
Citation Formats
D. Gürsel, “Yeni Ruhsal Yapılanmalar ve Klinik Etkileri,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, pp. 1–6, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49368.