Hide/Show Apps

HOŞ BİR KASABANIN ŞİDDETE VARAN ÖYKÜSÜ: PLEASENTVILLE’DE BELİRSİZLİĞİ YÖNET(EME)MEK

Download
2020-2-28
KÜÇÜKKÖMÜRLER, Sanem
Her şeyin belirli bir sistematik içinde ilerlediği bir kasabaya farklı bir yerden gelen iki genç belirsizliği getirir. Daha önce farklı durumlar, değerlendirmeler, davranışlar ve seçimler olabileceğine ilişkin hiçbir şüphesi olmayan Pleasantville halkı bu durumu farklı tepkilerle karşılar. Pleasantville filmi insanların belirsizlikle ilişkisini psikoloji alanyazınındaki bulguları destekleyecek şekilde göstermektedir. Bu incelemede Pleasantville filmini özellikle belirsizlik alanyazını ışığında incelemek amaçlanmıştır. Pleasantville’de sıklıkla belirsizliklere verilen tepkiler gösterilmektedir. İlk verilen tepkiler genellikle şaşırma şeklinde ortaya çıkar.Daha sonrasında ise tepkilerin iki farklı sürece ayrıldığını gözlemleyebiliriz. Bu süreçler, merak odaklı ve endişe odaklı süreçler olarak değerlendirilmiştir. Merak odaklı süreçler alanyazında bulunan belirsizlik ve keşfetme arasındaki ilişkiyi savunan araştırmacılarla paralellik göstermektedir. Diğer yandan endişe odaklı süreç belirsizlik ile gelişen, tutumlarda katılaşma, gruplaşma ve kural koyma eğilimi gibi psikolojik süreçleri öne süren kuramlarla benzerlik göstermektedir. Psikoloji alanyazınındaki bulgularla paralellik gösteren bu film analizinin hem günlük yaşam deneyimleri hem de insanla ilgilenen araştırmacılar açısından göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.