Place, Craft And The Ambiguity Of High-Tech

Download
1988
Bozdoğan, Sibel
Bu yazı, endüstriyel malzemeler ve parlak renkler kullanarak teknolojik bir estetik sergileyen her yapının kolayca "High-Tech" kategorisine sokulup bir stil meselesine indirgenmesinin eleştirisinden yola çıkmaktadır. Günümüz mimarlık ortamında bu stilistik bakış açısı öylesine hakimdir ki, kimileri buna bir tepki olarak "High-Tech"i sadece rasyonellik ve ekonomiklik düzeyinde tanımlayıp estetik boyutu tümüyle red ederken, kimileri de özellikle bu boyutu alkışlayıp, teknolojinin estetize edilmesini, post-modern ortamın bir başarısı olarak görmektedir. Sonuçta her ikisi de "High-Tech"in gerçek mimari potensiyelini, mekân ve işçilik açısından gösterebileceği çeşitlilikleri irdelemekte yetersiz kalmaktadır. Herşeyden önce, fiziksel ve kültürel çevresiyle bütünleşmiş, anlamlı bir mimarinin, bir ileri ya da basit teknoloji meselesi olmadığı, teknolojik açıdan aynı oranda "High-Tech" sayılabilecek iki yapının, çevreye ve doğaya karşı birbirinin tam tersi bir felsefi tutum içinde olabileceği yadsınamaz. Yazıda bu nokta örneklerle açıklanmaktadır, öt e yandan "High-Tech"in tamamen endüstriyel bir süreç sonunda ortaya çıktığı, standard ve fabrika yapımı parçaların montajından ibaret olduğu genel kanısı da yanıltıcı olmakta, yaratıcı bir mimarın elinde "High-Tech "in bir zenaat olabileceği göz ardı edilmektedir. Yazıda, "High-Tech" görünümlü pek çok yapının aslında tek tek tasarlanmış çok özel detayları içerdiği, bu sürecin, vidalama, kaynaklama vb. geleneksel ötesi yetenek ve işçiliğe bizzat inşaat sırasında gerek duyduğu örneklerle belirtilmektedir. Nihayet, "High-Tech"in sadece havaalanı, stadyum, fabrika gibi çok büyük ve kompleks programlar için geçerli olduğu yargısı da sorgulanmakta, geleneksel olmayan malzeme ve teknolojilerle çalışmanın gerektirdiği bilgi ve becerinin, pekâlâ mimarların ufku dahilinde yavaş yavaş gelişen deneysel ve yaratıcı bir program olabileceği öne sürülmektedir. Sonuçta vurgulanmasına çalışılan nokta, "High-Tech"in ne bir "kozmetik" problem, ne de sadece bir mühendislik meselesi olmadığı, mekân, ışık, detay vb. gibi mimarları en yakından ilgilendiren kavramlarla ele alındığında, geleneksel olarak ahşap, taş, tuğla vb.de aradığımız mimari kaliteleri belki de çelikte, sentetik malzemelerde ve alışılmışın dışındaki strüktürlerde bulabileceğimiz düşüncesidir. Mimari kavramlarımız çoğu kez geleneksel malzemeler ve yapı yöntemleriyle sınırlı olduğundan, bu pek kolay değildir ama hem önümüze sereceği yeni olanaklar açısından, hem de yaratıcı ve dönüştürücü bir mimari tavır olarak ciddi biçimde ele alınmaya değer.

Suggestions

Cultural And Conceptual Frames For Architectural Criticism
Güzer, C.Abdi (1994-1-1)
Since the beginnings of seventies 'everyday architecture*, as a non-crilical and mass-produced form of architectural practice, is celebrating an acceleratingly dominant ground of freedom. The outcome of this liberation is a 'no-rule' architecture presenting itself as a sceneography based form-fetishism. The commodity based promolion of numerous 'isms' and their image-based mass productions remove architecture from being a critical practice and create a false consciousness due to its representative relations...
The Transmission of Accumulated Immaterial Senses in Architectural Education
Beşlioğlu, Bahar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-6-1)
Bu yazının amacı, deneysellikte “sezgi” kavramını tartışmak ve bu kavramın mimarlık eğitiminde maddi olmayan duyulara dayalı bilginin öğretilmesine ve öğrenilmesine olan katkılarını araştırmaktır. Öznellik, bire bir mimari deneyimlemenin ve sanal/batıni mekanın deneyimlenmesinin öğretilmesi; ve deneyselliğin ve maddi olmayan duyuların anlaşılması açısından bir kaynak olarak ön plana çıkarılmıştır. Nesnelliği tartışırken, bu yazı Modern Mimarlığın kendini eğitim süreci ile yeniden kurumsallaştırdığı VKhUTEMA...
Analysis of Filmmaking Techniques for Architectural Animations
Alvarado, Rodrigo Garcia (2008-1-1)
Digital animation provides a new possibility to exhibit architectural projects, but it must address some features to properly show the building design. This paper exposes a review of diverse moving images presentation of architectural environments in order to identify principles to be considered when display building projects through digital animation. It studied scenes of twenty productions; eight famous movies from different ages, like examples of major filmmaking efforts; six documentaries of historical ...
Analogical Models In Architecture And Urban Design
Abel, Chris (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
In an earlier article, "Function of Tacit Knowing in Learning to Design!' (Abel, 1981c), I suggested that design researchers need to pay more attention to the way architects actually create their designs, rather than relying on the idealized models of design processes dreamed up by themselves. This article is intended to help fill that need, and outlines the major types of analogical models used by architects, together with some straightforward explanations of the main concepts involved. The assumptive phil...
Design Instructor’s Perspective on the Role of Computers in Architectural Education: A Case Study
Çil, Ela; Pakdil, OYA (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
This paper reports the findings of a case study aimed to explore the design instructors’ opinions on the role of computers in architectural education. A qualitative research, incorporating a survey and semi-structured interviews, have been conducted. The objective of the research is to explore and identify the instructors’ conceptualizations and evaluations of the relationship between design and computers in education. We aimed to understand whether there is a certain divide among the design faculty between...
Citation Formats
S. Bozdoğan, “Place, Craft And The Ambiguity Of High-Tech,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 153–160, 1988, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1988/cilt08/sayi_2/153-160.pdf.