Türk Populasyonunda Duygusal Ve Anlamsal Açıdan Normlanmış Resim Ve Türkçe Kelime Veri Tabanı Çalışması

Download
2016
Gökçay, Didem
Günümüzde pek çok metin çevrimiçi kullanıma açılmış durumdadır: gideceğiniz filmin özetinden, alacağınız cep telefonunun özelliklerine, yada seçtiğiniz emlaka ait olumlu/olumsuz müşteri değerlendirmelerine metin formatında Internet üzerinden ulaşılabilir. Ancak kelimelerin anlamsal (semantic) ilişkilerine ve bağlamına dair pek çok veri madenciliği çalışması yapılmakla birlikte, kelimelerin duygusal sınıflandırmasına dair çalışmalar henüz pek azdır. Özellikle Türkçede duygusal açıdan normlandırılmış bir kelime veri tabanı henüz çevrimiçi erişime açılmamıştır. Amacımız, Türkçe metinlerin duygusal çözümlemesine elverişli bir Türkçe kelime veri tabanı oluşturmaktır. Çalışmamız temel iki duygusal eksende (olumluluk ve heyecan) tüm duyguların temsil edilebildiği kuramı üzerine kuruludur (Osgood, 1957). Projenin temel çıktısı duygusal açıdan normlanmış bir Türkçe kelime veri tabanıdır. Bir web servisi üzerinden kullanıma açılmıştır.
Citation Formats
D. Gökçay, “Türk Populasyonunda Duygusal Ve Anlamsal Açıdan Normlanmış Resim Ve Türkçe Kelime Veri Tabanı Çalışması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjNE5EWTI.