Hide/Show Apps

Karadeniz'de ağır metal kirliliği

Download
1998
Ünsal, Mustafa
Çağatay, Namık
Bekiroğlu, Yılmaz
Kıratlı, Nur
Alemdağ, Nigar
Aktaş, Muammer
Sarı, Erol
Bu rapor, Türkiyenin doğu ve bat Karadeniz kıyılarında cıva, bakır, kurşun, kadmiyum ve çinkonun karasal kaynaklarım belirlemek amacıyla yapılan çalışmaların sonuçlarını içermektedir. Bunun için doğu Karadeniz'de 6 kaynak ve 4 referans istasyonundan Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında alınan midye ve sediman örneklerinde, batı Karadeniz'de 2 karnak ve 2 referans istasyonundan Aralık ayında alınan sediman ve deniz suyu örneklerinde adı geçen bu metaller ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre doğu Karadeniz'de metal kirliliği en çok Hopa yöresinde gözlenmiş, bunu sırasıyla Giresun ve Sinop izlemiştir. Kızılırmak ve Yeşilırmağın da metal kirliliğinde önemli bir etkisi olduğu gözlenmiştir. Batı Karadeniz'de metal yönünden en kirli bölgenin Şile olduğu, bunu Sakarya nehrinin denize ulaştığı bölgenin izlediği gözlenmiştir. Şile'deki kirlenmenin kuzey ve kezey-batı Karadeniz'e dökülen nehirlerden (özellikle Tuna nehrinden) kaynaklandığı, aynı zamanda İstanbul Boğazı ve İstanbul şehrinin de bu kirlilikte etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Doğu ve batı Karadeniz'e metal girdileri, ortam koşullarına bağlı olarak senenin belirli zamanlarında (mevsimlerinde) artma ve azalma göstermiştir.