Orta ve Doğu Karadeniz'de ağır metal kirliliğinin karasal kaynaklarının belirlenmesi

Download
1995
Ünsal, Mustafa
Bekiroğlu, Yılmaz
Beşiktepe, Şengül Akdoğan
Kayıkçı, Yusuf
Alemdağ, Nigar
Aktaş, Muammer
Yıldırım, Celal
Bu raporda, Orta ve Doğu Karadeniz'de Ağır Metal Kirliliğinin Karasal Kaynaklarının Belirlenmesi Projesi çerçevesinde 14 kaynak ve 4 referans istasyonundan alınan Toplam Askı Yük, Sediman, Midye ve Makroalgier Örneklerinde Cıva, Bakır ve Kurşun analizleri yapılarak bu metallerin karasal kaynaklarının belirlenmesine çalışılmıştır. Ayrıca konsantrasyonların yer ve zamana göre değişimi incelenmiştir. En yüksek cıva konsantrasyonu, Hopa yöresinde, ayrıca dere, nehir ve atık suların bulunduğu yerden alınan örneklerde ölçülmüştür. Bakır, Hopa ve Sürmene Yeniay'dan alınan örneklerde anormal derecede yüksek, Giresun civarı, Yeşilırmak ve Kızılırmak örneklerinde ise oldukça yüksek bulunmuştur. Kurşun konsantrasyonları da yine Hopa ve Yeniay örnekleri ile Giresun yöresinden alınan örneklerde yüksek bulunmuştur.
Citation Formats
M. Ünsal et al., “Orta ve Doğu Karadeniz’de ağır metal kirliliğinin karasal kaynaklarının belirlenmesi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TkRnME5BPT0.