Yeşilçam’da Körlüğün Temsili: Trajik, Tıbbi ve Zamansız

2016-3-1
Koca Atabey, Müjde
Bu çalışmada iki Yeşilçam filminde (Hayatım Sana Feda, Adını Anmayacağım) körlüğün nasıl temsil edildiği incelenmiş ve engel modelleri kapsamında değerlendirilmiştir. Filmlerde üç kör kahraman vardır, Zeynep, Kemal ve Engin. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde yorumlayıcı fenomonolojik analiz kullanılmıştır. Beşson/kesin tema ortaya çıkarılmıştır. Üst temalar: Hayatım bir trajedi,Tıbbi model ve Zamansal paradokstur. Hayatım bir trajedi temasının iki alt teması mevcuttur, bunlar, eşitsizlik, pasiflik ve refakate muhtaçlık ile körlüğü abartmak olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de 1970’lerde ve hatta günümüzde engel kavramı ile ilgili olarak tıbbi model ile birlikte trajedi modelinin merkeze oturduğu anlaşılmıştır. Engelle ilgili olarak toplum tarafından kırılması zor bir kısır döngü yaratılmıştır. Filmlerde kahramanlar bir anda ve tamamen kör olmakta ve yine aynı hız ve kesinlikte iyileşmektedirler. Bu da sunulan körlük tanımlamasının da gerçeklikten uzak olduğunu göstermektedir. Farklı araştırma soruları ve desenlerle senaristlerin ve yönetmenlerin de katılabileceği takip eden çalışmalar yapılabilir. Filmlerin toplumsal cinsiyet perspektifinden de incelenmesimümkündür.

Suggestions

Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programının Değerlendirilmesi
Engin Demir, Cennet; Aksu, Meral; Yılmaz, Elanur(2016-12-31)
Bu çalışmada, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından yürütülmekte olan Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans programının amaçlarına ne derece ulaştığının paydaşların bakış açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada elde edilecek olan bulguların, eğitim programın etkililiği, güçlü ve zayıf yönleri, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve mezunların kalitesi konularında derinlemesine bilgi sağlayarak, programın gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunması beklenmek...
YÜKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GENLİK MODÜLASYONU İLE UZAYSAL TARAMA
Yüce, Emre; Yüksel, Çağdaş Anil(2018-12-31)
Elektromanyetik dalgaların yönlendirilmesi ve kontrol edilebilmesinin başlamasıyla birlikte, radarlardan GPS’e (Global Positioning System), telsiz sistemlerden kızılötesi görüntülemeye, iklim ölçümlerinden enerji haritalamaya kadar birçok teknolojik gelişme hayatımıza girmiş ve insanlığı bir adım daha ileri götürmüştür. Elektromanyetik dalgalar çok geniş bir spektruma sahip olmakla beraber bu dalgaların kontrol edilebilir biçimde yönlendirilmesi, kendilerini tanımlayan parametrelerin (genlik, faz, frekans)...
Yeşil Yapraklı Sebzelerde Pestisit Kalıntılarının Uzaklaştırılması için Yöntem Geliştirilmesi
Mert, Behiç; Söyler, Ulviye Betül(2015-12-31)
Bu projede hedeflenen mekanik uzaklaştırma yöntemlerinin denenerek yetişitirme esnasında bitkiye nüfuz eden çeşitli pestisit kalıntılarının hangi yüzdelerde uazklaştırılabildiğinin tespitidir. Sebze ve meyve üretiminde böcek istilasını önleyebilmek ve ürün verimini artırmak amacıyla kullanlan pestisitler aslında belirli düzeylerin üzerinde insan vücuduna alındığında toksik etki yapmaktadır. Kimi zaman bu etki uzun zamanda ortaya farklı hastalık türleri olarak çıksa da kimi zaman da bulunan kalıntı düzeyine ...
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Citation Formats
M. Koca Atabey, “Yeşilçam’da Körlüğün Temsili: Trajik, Tıbbi ve Zamansız,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/554010.