YÜKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GENLİK MODÜLASYONU İLE UZAYSAL TARAMA

2018-12-31
Yüce, Emre
Yüksel, Çağdaş Anil
Elektromanyetik dalgaların yönlendirilmesi ve kontrol edilebilmesinin başlamasıyla birlikte, radarlardan GPS’e (Global Positioning System), telsiz sistemlerden kızılötesi görüntülemeye, iklim ölçümlerinden enerji haritalamaya kadar birçok teknolojik gelişme hayatımıza girmiş ve insanlığı bir adım daha ileri götürmüştür. Elektromanyetik dalgalar çok geniş bir spektruma sahip olmakla beraber bu dalgaların kontrol edilebilir biçimde yönlendirilmesi, kendilerini tanımlayan parametrelerin (genlik, faz, frekans) istenilen biçimde değiştirilmesi fotonik teknolojiler için omurga oluşturmaktadır. Elektromanyetik dalgaların uzaysal genliklerinin modülasyonu otonom araçlar için gerekli 3 boyutlu haritalama taramanın temelini oluşturmaktadır. Elektromanyetik dalgaların genlik modülasyonu optik yükselticiler, lazerler ve gerekli lens ayna dizayn kombinasyonlarıyla sağlanabilmektedir. Spesifik bir noktada ulaşılmak istenen genlik değerlerine ulaşmak için birden fazla ışın demeti o noktada girişime uğratılarak bu etki sağlanmıştır. Aynı zamanda ışın demetlerinin uzayda farklı zamanlarda farklı bölgelerde odaklanmasını sağlayacak dinamik sistemlerde mevcuttur ancak bu sistemler görece makro boyutlarda olup kontrolü yüksek maliyet gerektirir. Bunun yanı sıra ışın demetini uzayda mikron mertebesinde küçük parçalara ayırarak istenilen taramayı gerçekleştirebilen sistemler de mevcuttur. Mikro elektromekanik sistemler tabanlı mikro aynaların oluşturduğu bu sistemler ile ışın demetinin uzayda çok

Suggestions

Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2018-12-31)
Nadir toprak oksitleri arasında itriyum oksit (Y2O3), iyi kimyasal, geniş bant enerjisi, fotokimyasal kararlılık, iyi termal iletkenlik, düşük fonon enerjisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak optiksel çalışmalar için gelecek vadeden bir malzeme olarak tanımlanmaktadır. Hem katkısız hem de nadir toprak elementleri ile katkılı Y2O3 malzemesinin lüminesant malzeme olarak kullanılabilirliği bu malzemelerin bant yapısı içerisindeki tuzak merkezlerinin araştırılmasına ve bu merkezlerin aktivasyon enerjis...
PROGRAMLANABİLİR GENİŞ BANT IŞIK YOĞUNLAŞTIRMA
Yüce, Emre(2016-12-31)
Bu proje uzaysal ışık modülatörleri kullanılarak geniş bantta ışık yoğunlaştırmayı programlanabilir halde yapmayı amaçlamaktadır. İlk uygulama alanı olarak, elde edilecek yoğunlaştırmanın güneş gözelerinde etkinliği incelenecektir. Belirlenen optimum holografik yapıların güneş gözelerine entegre edilmesi ile verimlilikte literatürde sabit yapılar ile sağlanan verimlilikten daha büyük artış sağlanabileceği öngörülmektedir. Bu yöntem, bölgelere göre optimize edilmiş güneş gözeleri belirleyerek enerji verimlil...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Bektaş, Gence; Soltanpoor, Wiria; Acar, Beran; Naghinazhadahmadi, Parisa; Hadibrata, Wisnu; Şahiner, Mehmet Cem; Koç, Mehmet(2017-12-31)
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı, yukarıda bilgilerin verilen 10 öğrencinin de tezleri çerçevesinde üretikleri örneklerin fotolüminesans haritalarının çıkarılmasıdır. Proje çerçevesinde, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek, aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak, sonuçlar incelenecek, uygun olanlar rapor edilecek ve yayınlanacaktır.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardır.1) Güneş hücreleri i...
Boşluk üzerinde germanyum yapısının metal yardımlı aşındırma ve tavlama ile üretilmesi
Yerci, Selçuk; İmer, Muhsine Bilge(2018-12-31)
Önerilen disiplinler arası bilimsel araştırma projesinin amacı yeni bir ince-film germanyum üretim yöntemi vasıtasıyla farklı fotonik aygıtların iyileştirilmesini sağlamaktır. Proje çerçevesinde ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde metal yardımlı kimyasal aşındırma ve termal buharlaştırma ile birlikte metal yardımlı aşındırma yöntemleri ile üretilen gözenekli germanyum ODTÜ Metalurji ve Malzame Mühendisliği’nde tavlanacak ve üst kısımda oluşan gözeneksiz germanyum alt kısımda oluşan geniş bo...
Rastgele Saçılmanın Işığın Frekansına Verdiği Tepkinin Hesaplanması
Yüce, Emre; Kürekci, Şahin(2018-12-31)
Işığın saçılarak ilerlediği bir ortamda yüzlerce veya binlerce mod arasında oluşan girişim, ışığın rengine göre farklılık göstermektedir [1, 2]. Bir kırınım ızgarası, ışığın renkleri arasındaki optik yolu kontrol ederek, farklı renklerin uzayda belirlenen bir noktada yapıcı girişime uğramasını sağlar. Benzer bir şekilde saçıcı bir ortamda farklı renkler, farklı ilerleme katsayısına sahip olduğundan farklı optik yol alır ve çıkışta girişime uğrar. Fakat oluşan girişim tek bir noktada değil tam aksine rastgel...
Citation Formats
E. Yüce and Ç. A. Yüksel, “YÜKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GENLİK MODÜLASYONU İLE UZAYSAL TARAMA,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58796.