Temiz kömür teknolojilerinden akışkan yatakta yakma teknolojisi ile türk linyitlerinden temiz ve verimli enerji eldesi

Download
2002
Selçuk, Nevin
Tarhan, Tanıl
Göğebakan, Yusuf
Batu, Aykan
Ayrancı, Işıl
Harmandar, Hakan
Altındağ, Hakan
Bu çalışmada ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nde kurulu olan 0.3 MW ısıl güçteki kabarcıklı akışkan yataklı yakıcı üzerinde tipik bir Türk linyitini temsil eden kül, uçucu madde ve kükürt içeriği kaliteli kömürlere göre yüksek olan Beypazarı linyiti geri döngüsüz/döngülü ve kireçtaşı katkısız/katkılı işletme koşullarında yakılarak yakıcı boyunca ve baca gazında $O_2$,$CO_2$,CO,$SO_2$ ve $NO_x$ konsantrasyonları, sıcaklık dağılımları ve serbest bölgede ışınım ısı akısı ölçümlerle belirlenmiştir. Kireçtaşı katkısız deney koşulları yanma verimiaçısından incelendiğinde, Beypazarı linyitinin tek geçişte %98 verimle yandığını ve bu nedenle geri döngünün yanma verimi üzerine önemli bir etkisi olmadığını göstermiştir.kireçtaşı katkılı deneylerde ise geri döngü kükürt tutma veriminde %22 artışa neden olmuştur. Ayrıca kireçtaşı katkısız/katkılı deneylerde geri döngünün NOx emisyonlarını düşürdüğü gözlenmiştir. Geri döngünün yatak sıcaklığını azalttığı, serbest bölge sıcaklığını ise artırdığı tesbit edilmiştir. Duvarlardaki ışınım ısı akısı ölçümlerinin ise serbest blgedeki parçacık yükünden ziyade sıcaklık dağılımından etkilendiği görülmüştür. Daha önce akışkan yataklı yakıcı iin geliştirilmiş olan yakıcı ve ışınım ısı transfer modelleri deney koşullarına uygulanmış ve model sonuçlarının ölçümlerle uyum içinde olduğu görülmüştür.
Citation Formats
N. Selçuk et al., “Temiz kömür teknolojilerinden akışkan yatakta yakma teknolojisi ile türk linyitlerinden temiz ve verimli enerji eldesi,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZeU9Uaz0.