Çok Yüksek Kütleli Karadelikler ˙Içeren Yıldız Kümelerinin Kararlılıgı

Download
2018
Bu proje kapsamında merkezinde çok yüksek kütleli kara delikler bulunan yıldız kümelerininkararlılığını sayısal yöntemlerle inceledik. Bu amaçla hem kendi bir boyutlu kodlarımızıgeliştirdik, hem de üç boyutluyaygın olarak kullanılan kodlardan faydalandık. Kodlarımızı ve yaklaşımımızı daha önceçözülmüş problemleri çözerek test ettik. Bunun ardından, farklı yoğunluk profilleri olanmodelleri farklı büyüklükte kara delikler ile birleştirip, evrimlerinin simülasyonunu yaptık.Sonuçlarımız kara deliklerin sistemleri kararsız hale getirmediğini gösteriyor. Hattaoynamaların azalması, kara deliklerin bazı sistemleri daha kararlı hale getirebileceğininipuçlarını veriyor.

Suggestions

Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri
Allakhverdıev, Kerim; G., Bülent Akınoğlu; Ellialtıoğlu, Şinasi; Gasanlı, Nizami; Erçelebi, Ayşe Çiğdem(1997)
Bu proje başta GaSe ve InSe olmak üzere katmanlı yarıiletkenlerin Bridgman yöntemi ile büyütülmesi ve karekterizasyonu amacını taşımaktadır. Bu yarıiletkenler Ga, in, Tl, S ve Se gibi elemental maddeler kullanılarak büyütülmektedir. Bu proje kapsamında elde edilen sonuçlar literatüre uygunluk göstermektedir. Kristal karakterizasyonıı için x-ışını kırınımı, elektron mikroskopu, optik soğurma spektrometresi, Raman saçılma spektrometresi ve fotolüminesans gibi teknikler kullanılmıştır. GaSe ve InSe'ın genellik...
Yüksek enerji astrofiziği araştırma ünitesi sonuç raporu
Alpar, Ali M.; Kızıloğlu, Ümit; Baykal, Altan; Esendemir, Akif; Ercan, Nihal; Hüseyinov, Oktay; Ögelman, Hakkı(1998)
Raporun giriş bölümünde uydularla yapılan X ve 7 ışınları astronomisi, Türkiye'de bu konudaki araştırmaların tarihçesi, Spektrum X-Gamma (SXG) uydusu ve TÜBiTAK'ın bu uydu girişimine katılımı ile ilgili özet bilgi ver-ilmiştir. Sonraki bölümlerde SXG'nin şimdiki durumu ve takvimi, ünite çerçevesinde yapılan hazırlıklar, sağlanan birikim ve donanım, araştırmalar, yayınlar, yüksek enerji astrofiziği araştırmaları ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) yapılacak optik gözlemler arasında ilişkiler ve ülkemizde ...
Meteoroloji Destekli Astronomik Görüş Ölçümü için Otomatik İstasyon Tasarımı ve Prototip Yapımı
Atılan, Mustafa; Yerli, Sinan Kaan; Aslan, Zeki; Bakış, Volkan; Evren, Serdar Mustafa; Özışık, Tuncay; Küçük, İbrahim; Ak, Tansel; Aksaker, Nazım; Özdemir, Tuncay; Yelkenci, Korhan Fuat(2017)
Bu projede gözlemevi yerleşkelerinde gökyüzü kalitesini ölçmek için üretilmiş bir prototiptasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. Prototip beş farklı sistemden oluşmaktadır: Meteorolojisistemi, tüm gökyüzü kamerası, astronomik görüş izleme, bulutluluk ölçümü ve gökyüzüparlaklığı ölçümü. Tüm sistem LabView ortamında otomatik olarak kontrol edilebilmektedir.Sistem test amaçlı olarak 14 Haziran 2017?de TÜBİTAK Ulusal Gözlemevine (TUG) kurulmuşve ölçümlere başlamıştır. Bu ölçümlere göre TUG?un gecelik görüş ...
3+1 Boyutta Manyetik Akı Simetrisi ve Bunun Renk Hapsine Etkisi
Özpineci, Altuğ(2018)
Bu proje kapsamında, yüksüz elektromanyetizmanın etkin bir modelinin çeşitli özellikleriniaraştırdık. Ayar alanları kullanılmadan, Lorentz dönüşümleri altında kanonik olmayandönüşümlere sahip alan- lar cinsinden ifade edilen bu modelin sahip olduğu simetrilerinfiziksel objelere etkilerini inceledik. Daha sonra bu modelin simetrilerini, Yang-Mills teorisinindüşük enerji limitini tanımlayacak Z(N)?e kıran bir tedirgeme altında, durağan ve sonsuz ayrıksicim çözümlerine sahip olduğunu gösterdik. Daha genel çözü...
Bayes İstatistik Tekniğiyle Pulsarların ve Beyaz Cücelerin Güç Spektrumlarının Oluşturulması
Baykal, Altan(2016-12-31)
Bu projede Simon Vaughan (2005, 2009) tarfından geliştirilen ve Daniela Huppenkothen (2013) tarafında Magnetarların kısa süreli patlamalarda yarı periyodik salınımların keşfi için kullanılan Bayes istatistik tekniklerini. Yüksek kütleli kütle aktarımı yapan pulsarlar ve beyaz cüceler üzerine uygulamak istemekteyiz. Bu teknik sayesinde kısa sürede oluşup kaybolan yarı periyodik salınımları keşfetmemiz mümkün olacaktır. Bayes tekniği diğer fizik alanlarında kullanımaktadır. Bu önemli tekniğin öğrenilip uy...
Citation Formats
M. A. Gürkan, “Çok Yüksek Kütleli Karadelikler ˙Içeren Yıldız Kümelerinin Kararlılıgı,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBd01URXg.