SÜmela manastırı ve civarının kaya düşmeleri riskinin belirlenmesi

Download
2015
Düzgün, Şebnem Hafize
Yavuz, Ayşil Pembe
Akgün, Aykut
Gültekin, Nurgül
Ağca, Müge
Dodashzadeh, Neda
Kültür mirasları insanlığın ortak değerlerini yansıtan, geçmişle günümüz arasındaki en önemli köprülerdir. Bu eserler, bir ülkenin olduğu kadar, tüm insanlığın da evrensel değerleridir. Bu amaçla bu alanların korunmasına bilimsel çalışmalar da yardımcı olmalıdır. Bu çerçevede çalışma alanı olarak kaya düşmesi tehlikesi altında bulunan, tarihi ve kültürel değere sahip, Ortodoks Hristiyanları için özel bir önem içeren Anadolu’daki en eski ve önemli kiliselerden biri olan Sümela Manastırı seçilmiştir. Kaya düşmeleri büyük oranda yapısal hasara ve can kayıplarına neden olabilecek düzeyde potansiyele sahip doğal tehlikelerdir. Ülkemizde oldukça sık rastlanan kaya düşmeleri önemli kayıplara neden olabilmektedir. Bu çalışmayı değerli kılan, kültür miraslarının korunması kapsamında değerlendirilebilecek olan Sümela Manastırıdır. Sümela Manastırı her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilmekte olup, bu alan ziyarete gelen turistlerin kaya düşmelerinden korunması açısından da önem taşımaktadır. UNESCO dünya mirasları listesinde yer alan Sümela manastırı, Trabzon ili, Maçka ilçesi sınırları içinde yer almakta olup, bölgede oldukça yüksek bir eğime sahip yamaç üzerinde kurulmuştur. Bu çalışma kapsamında öncelikle arazi çalışmaları ile bölgede kaya düşmesi kaynak alanları tespit edilmiş, kaya bloklarının davranışı belirlenmiş, malzemeye ait fiziksel, indeks ve mekanik parametrelerin belirlenmesi için örnekleme çalışmaları yürütülmüştür. Yine arazi çalışmaları ile çalışma alanına ait yersel lazer taraması gerçekleştirilmiş ve böylece kaya düşmesi kaynak alanları ve yakın çevresinin sayısal yükseklik modeli elde edilmiştir. Sonrasında potansiyel kaya bloklarının ilerleme yönü ve mesafelerinin tahmin edilmesine yönelik iki ve üç boyutlu modellemeler Rocfall V.5 (Rocsience Inc., 2015) ve HY-STONE (Frattini et al., 2008) yazılımları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Böylece her iki yazılım ile kaya düşmelerinin iki ve üç boyutlu olarak modellenmesi, blokların yayılımlarının belirlenmesi ve elde edilen sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Daha sonra elde edilen bu veriler ile Sümela Manastırı ve yakın çevresindeki risk altındaki elemanlar için risk analizleri gerçekleştirilmiş, kültürel bir değere sahip Sümela Manastırı ve yakın çevresinin korunmasına yönelik kültür mirası koruma prensipleri ışığında mühendislik çözüm önerileri sunulmuştur.

Suggestions

An innovative methodology and structural analysis for relocation of historical masonry monuments : a case study in Hasankeyf
Şener, İpek Neşe; Ünay, Ali İhsan; Department of Architecture (2004)
Historical monuments are the most invaluable reflections of our architectural heritage and cultural identity, both of which have significant roles to create a strong link between the past and the present. They should be conserved in their own settings with their original characteristics or with as minimum changes as possible. However, natural or man-made hazards cause a serious risk for the survival of historical monuments. While some of them require to be strengthened only, some should be relocated to a ne...
Planning: A Continiuum Of Utopian And Non-Utopian Sensibilities
Barlas, M.Adnan (1992-1-1)
The identification of the origins of the intellectual history as well as the professional practice of planning, either in terms of its conceptual foundations or the chronology of events, takes one back to industrializing Europe and United States of the nineteenth century. In this period one can find both ‘utopian’ and ‘anti-’ or ‘non-’ utopian precursors of professional planning practice and planning theory of the twentieth century. This implies that neither set of precursors is the exclusive impetus behind...
A preliminary prioritization framework of seismic safety for historical structures in Türkiye
Temiz, Caner; Askan Gündoğan, Ayşegül; Erberik, Murat Altuğ; Department of Civil Engineering (2022-12-01)
Historical structures have great importance since they form the basis of cultural identity of countries. Among these structures, those located in seismically active regions have been exposed to many earthquakes since they were built. Due to these seismic effects, historical structures are under constant risk of severe damage and collapse. Historical structures are mainly constructed as masonry structures prior to the development of more advanced and scientific construction methods and seismic resistance p...
National stereotypes, in-group identification, intergroup bias, social categorization and in- /out- group attitiudes: in case of Cyprus
Hüsnü, Şenel; Lajunen, Timo; Department of Psychology (2006)
The aim of the present research was to investigate the various determinants of intergroup relations, particularly national stereotypes, in- group identification, contact, and social categorization. In chapter one a total of 150 Turkish Cypriots filled a national stereotypes questionnaire, social identity scale, and a scale assessing intergroup contact. Factor analysis of the stereotypes of the Turkish Cypriots (autostereotypes) demonstrated the existence of four latent variables adopted as Positivity, Compe...
Setting the Stage for the Authority of the Roman Emperor: The Family Metaphor in the Aedicular Facades of Asia Minor
Üçer Karababa, İdil (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-1-31)
Family has always been an important aspect of the Italian way of life from antiquity to the present. Since the Roman Republic was an oligarchic state, the governing class had always been identified with families. The family pride in state affairs were advertised in the most public part of the Roman house, the atrium, by way of busts, wax masks and shield portraits of the notable ancestors; trophies and wall-paintings illustrating the notable achievements of the family; and family trees and shrines to the La...
Citation Formats
Ş. H. Düzgün, A. P. Yavuz, A. Akgün, N. Gültekin, M. Ağca, and N. Dodashzadeh, “SÜmela manastırı ve civarının kaya düşmeleri riskinin belirlenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRNU1ESXk.