Fast automatic scanning system for emulsion experiments

Download
2012
Kılınç, Cemali
Hosseını, Behzad
Kamışçıoğlu, Mustafa
Güler, Ali Murat
Öcalan, Kadir
Tufanlı, Serhan
Altınok, Özgür
Hızlı emülsiyon tarama sistemi, Nükleer emülsiyon tekniğinin kullanıldığı deneylerde veri alımı ve işlenmesininde kullanılmaktadır. Nükleer emülsiyon tekniği geçmişte mikron hassasiyeti gerektiren araştırmalarda başarıyla uygulanmış bir çok keşif bu tekniğin uygulanması sonucunda yapılmıştır. Örneğin 1947 C. Powel'ın Pion'u nükleer emülsiyon tekniğini kullanarak keşfetmiştir. Günümüzde ise nükleer emülsiyon tekniğinin en büyük çapta uygulandığı proje OPERA deneyidir. OPERA detektöründe yaklaşık 12 milyon emülsiyon film kullanıldı. Emülsiyonun filmlerin kapladığı alan yaklaşık 110,000 m2 dir. OPERA deneyi nötrino salınımlarını, tau nötrino yüklü akım etkileşimleri yoluyla gözlemlemek için tasarlandı. Bu tip etkileşimlerin bulunabilmesi için emülsiyon filmlerin taranması yani ikinci bir veri alımının yapılması gerekiyor. Dolasıyla emülsiyon tarama işlemi, OPERA deneyinde nötrino salınım araştırmalarının en önemli aşaması olarak kabül edilmektedir. Nükleer emülsiyon tekniği son yıllarda müon spektroskopi, karbon radyoterapi alanlarında da kullanılmaya başlanılmıştır. Bu proje ile bölümümüze kurduğumuz otomatik tarama sistemi nükleer emülsiyon tekniğinin kullanıldığı çalışmalarda kullanılabilecektir. 108T324 nolu proje ile kurulan bu sistem ilk olarak OPERA deneyinde ki nükleer emülsiyon filmlerin taranmasında kullanılmaya başlanılmıştır.
Citation Formats
C. Kılınç et al., “Fast automatic scanning system for emulsion experiments,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJMk5qSXk.