Bipolar bozuklukta etkin olan psikolojik mekanizmaların anlaşılması: duygusal ve bilişsel süreçler üzerine bir vaka örneği

2014-10-1
Safrancı, Başak
Bipolar bozukluk günümüzde iş yaşamı, sosyal yaşam ve insan ilişkileri üzerinde oldukça yıkıcı etkileri olan yaygın ve kronik bir durum olarak kabul edilmektedir. Klinik raporlarda kaydedilen geç ya da yanlış tanı oranının yüksekliği, başarısız tedavi sonuçları, eşlik eden diğer sorunların sıklığı ve yüksek intihar oranları, bipolar bozukluğun tanı ve tedavisinde devam eden sorunlara işaret etmektedir. Bu sorunları çözme amacıyla yapılan çalışmalar, sadece biyolojiye indirgenen bir bakış açısının bu hastalığı anlamada yeterli olmadığını göstermekte, sınırlı bilgiyle yapılan farmakolojik tedavilerin de yetersiz kaldığını vurgulamaktadır. Bu amaçla, bu çalışmada bipolar bozuklukta bilişsel ve duygusal faktörleri içeren psikolojik dinamiklerin rolü ve bu roller üzerinden yapılandırılan psikoterapinin bipolar bozukluk seyrindeki etkisi araştırılmış ve vaka örnekleri verilmiştir.

Citation Formats
B. Safrancı, “Bipolar bozuklukta etkin olan psikolojik mekanizmaların anlaşılması: duygusal ve bilişsel süreçler üzerine bir vaka örneği,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 1, no. 3, pp. 1–16, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49516.