Hide/Show Apps

Atık plastiklerin geri kazanılması

Download
1995
Yılmazer, Ülkü
Aghdampour, Mania
Yaltaöz, Hatice
Emirler, Aşkın
Akbudak, Mehtap
Naylon-6 ve polietilentereftalat (PET) glikollerle reaksiyona sokulup oligomerlere dönüştürülerek geri kazanıldı. Etilen glikol, di-etilen glikol ve propilen glikol kullanılarak reaksiyon hızları tayin edildi. Çeşitli katalist ve reaksiyon sıcaklığı gibi şartların etkileri incelendi. Reaksiyon hızları, uç gurup tayini metoduyla bulundu. Sonra doymamış asit ilavesiyle esterleşme reaksiyonu sağlandı. Elde edilen ürünlere stiren, katalist, hızlandırıcı ve cam dokuma ilave edilerek kompozit malzemeler üretildi. Bu kompozitlerin çekme özellikleriyle (mukavemet, uzama gibi), bükülme özellikleri ölçüldü ve tatmin verici sonuçlar bulundu.