Tek basamakta birincil alkollerin seçici yükseltgenmetepkimeleri için tekrar kullanılabilir polimer sentezi

2015-08-23
2,2,6,6-tetrametilpiperidinokzil (TEMPO) radikali alkol yükseltgenme tepkimelerinde ikincil yükseltgen olarak kul-lanılmaktadır [1]. Bu radikalin yükseltgen olarak aktifleşebilmesi için birincil yükseltgen olarak elektron kabul eden bir yapı gerekmektedir [2]. Önceki çalışmalarımızda N-Halamin bağları içeren hidantoin içeren polimerler TEMPO için klor kaynağı olarak kullanılmıştı [3]. Hidantoin bileşiğininin yapısındaki amit ve imit bağları halojenleri kararlı bir şekilde tutabilmekte ve gerektiğinde diğer maddelere zarar vermeyecek bir şekilde tepkime ortamına bırakabil-mektedir [4]. Bu sayede tepkime için uygun koşullar sağlanabilmekte ve birincil alkol yükseltgenme tepkimesi al-dehitten öteye yani karboksilik asit basamağına ilerlememektedir. Önceki çalışmamızda hidantoin içeren polimer ve TEMPO bir arada kullanılarak alkollerin seçici ve kolay bir şekilde aldehitlere yükseltgenmesi yüksek verimde ger-çekleşmişti[3]. Bu çalışmada TEMPO bileşiğinin zor ve zahmetli olan geri kazanımını kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Bu amaçla, çalışmada 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinokzil, poli(metilhidantoin)stiren polimerine eklenmiştir. Sentezlenen 1 no’lu polimer , HOCl ile klorlanıp farklı alkollerin seçici yükseltgenme tepkimelerinde kullanılmıştır. Bu özelliğiyle, kimyasal atık problemini azaltmakta ve seçici alkol yükseltgenme tepkimesine daha çevreci bir yapı kazandırmaktadır. Bu polimer her defasında tekrar klorlanıp, yeni bir tepkimede yükseltgen olarak kullanılabilmek-tedir. Sunumumuzda bu sonuçlar tartışılacaktır.
Citation Formats
P. Öztürk and A. Akdağ, “Tek basamakta birincil alkollerin seçici yükseltgenmetepkimeleri için tekrar kullanılabilir polimer sentezi,” presented at the 27. Ulusal Kimya Kongresi (23 - 28 Ağustos 2015), Çanakkale, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82671.