Hide/Show Apps

Kaya süreksizliklerinin karakterizasyonu için uzaktan algılama ve yer radarı yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir metodoloji geliştirilmesi

Download
2006
Karpuz, Celal
Düzgün, Şebnem Başkan
Kadıoğlu, Selma
Aldaş, Gülsev Uyar
Koçal, Arman
Bu çalışmada kaya süreksizliklerini karakterize eden Uzaktan Algılama (UA) ve Yer Radarı (GPR) yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir metodoloji geliştirilmiştir. Önce, yüksek çözünürlüğe (1 metre) sahip IKONOS uydu görüntüleri aracılığı ile seçilen alanın (Ankara Gölbaşı Taşocakları) otomatik olarak çizgisellik haritaları elde edilmiştir. Çizgisellik haritasının doğruluğunu kontrol etmek için, bu alanda yaygın olarak kullanılan el ile oluşturulan çizgisellik haritasından yararlanılmıştır. Bu doğruluk karşılaştırması, Java ortamında geliştirilen LINECOMP isimli yazılımla gerçekleştirilmiştir. Sonra, Coğrafî Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak süreksizlik konumları (doğrultuları) ve yerleri belirlenmiştir. Daha sonra, yer radarı (GPR) aracılığı ile çalışılan alanda seçilen paralel profiller boyunca ölçümler alınarak bu süreksizliklerin üç boyutlu modellenmesi yapılmış, yer altındaki devamlılıkları da hem doğrultu hem eğim yönü ve eğim açısı cinsinden belirlenmiştir. GPR ve UA aracılığı ile belirlenen süreksizlik doğrultularının doğruluklarının karşılaştırılması da yine LINECOMP aracılığı ile yapılmıştır. Geliştirilen metodolojinin doğruluğu arazide süreksizlik ölçümleri ile doğrulanmıştır.