Hide/Show Apps

Yüksek enerji fiziğinde bilgisayar kontrollü yeni bir mikroskop analiz sistemi ve bilgisayar programlarının geliştirilmesi

Download
1995
Zeyrek, Mehmet Tevfik
Tolun, Perihan
Sever, Ramazan
Serin, Meltem
Pesen, Erhan
Parçacık hızlandırıcılarında yapılan ve parçacık izlerinin ve etkileşimlerinin incelendiği deneylerde hassas koordinat ölçümlerinin yapılmasını olanaklı kılan bir detektör de emulsion detektörlerdir. Bu izlerin kaydedilmesinden sonraki aşama bu iz ve etkileşimlerin mikroskoplar altında incelenmesidir. CERN (Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuarı)'de uluslararası bir kollaborasyon çerçevesinde katıldığımız ve DPT-TBAG-5 projesi ile desteklenen nötrino salmımlarmın ve tau nötrinonun gözlenmesini amaçlayan deneyde de emulsion plakalarından oluşan bir hedef kullanılmaktadır. Nötrino etkileşimleri bu hedef bölgesinde oluşmaktadır Bu olayların hassas analizi için ODTÜ Fizik bölümünde bilgisayar kontrollü "otomatik" bir mikroskop analiz sistemi DPT-TBAG-44 projesi çerçevesinde kurulmuştur. Bu proje çerçevesinde NIKON mikroskop ve "stage" alınmıştır. Bilgisayar bağlantılı çalışması için diğer ek sistemlerin tamamlanması ile sistem donanım ve yazılım olarak geliştirilmiş ve analiz yapar hale getirimiştir. Sistemin eklerinin tamamlanmasında ODTÜ'deki başka proje imkanlarında da yararlanılmıştır. CERN'deki deneyin veri alımı halen sürmekte ve ilk aşamalarında olan emulsion analizi kollaborasyona bağlı diğer üniversite ve enstitüler ile birlikte ODTÜ'de de sürmektedir. Dünyada sayılı enstitüde bulunan bu analiz olanağı sayesinde parçacık hızlandırıcılarında halen sürdürülen ve planlanan hibrid (emulsion ve elektronik) detektörlerin kullanıldığı deneylere katılıp analiz yapmamız mümkündür. ODTÜ'ki bu olanak sayesinde deneysel yüksek enerji fiziğinde yeni bir çalışma ve araştırma ortamı yaratılmştır.