Yüksek enerji fiziğinde bilgisayar kontrollü yeni bir mikroskop analiz sistemi ve bilgisayar programlarının geliştirilmesi

Download
1995
Tolun, Perihan
Zeyrek, Mehmet Tevfik
Sever, Ramazan
Pesen, Erhan
Serin, Meltem
Parçacık hızlandırıcılarında yapılan ve parçacık izlerinin ve etkileşimlerinin incelendiği deneylerde hassas koordinat ölçümlerinin yapılmasını olanaklı kılan bir detektör de emulsion detektörlerdir. Bu izlerin kaydedilmesinden sonraki aşama bu iz ve etkileşimlerin mikroskoplar altında incelenmesidir. CERN (Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuarı)'de uluslararası bir kollaborasyon çerçevesinde katıldığımız ve DPT-TBAG-5 projesi ile desteklenen nötrino salmımlarmın ve tau nötrinonun gözlenmesini amaçlayan deneyde de emulsion plakalarından oluşan bir hedef kullanılmaktadır. Nötrino etkileşimleri bu hedef bölgesinde oluşmaktadır Bu olayların hassas analizi için ODTÜ Fizik bölümünde bilgisayar kontrollü "otomatik" bir mikroskop analiz sistemi DPT-TBAG-44 projesi çerçevesinde kurulmuştur. Bu proje çerçevesinde NIKON mikroskop ve "stage" alınmıştır. Bilgisayar bağlantılı çalışması için diğer ek sistemlerin tamamlanması ile sistem donanım ve yazılım olarak geliştirilmiş ve analiz yapar hale getirimiştir. Sistemin eklerinin tamamlanmasında ODTÜ'deki başka proje imkanlarında da yararlanılmıştır. CERN'deki deneyin veri alımı halen sürmekte ve ilk aşamalarında olan emulsion analizi kollaborasyona bağlı diğer üniversite ve enstitüler ile birlikte ODTÜ'de de sürmektedir. Dünyada sayılı enstitüde bulunan bu analiz olanağı sayesinde parçacık hızlandırıcılarında halen sürdürülen ve planlanan hibrid (emulsion ve elektronik) detektörlerin kullanıldığı deneylere katılıp analiz yapmamız mümkündür. ODTÜ'ki bu olanak sayesinde deneysel yüksek enerji fiziğinde yeni bir çalışma ve araştırma ortamı yaratılmştır.

Suggestions

Yüksek hidrostatik basınç ile nanoyapılandırılmış katı yağ parçacıkları geliştirilmesi ve yüksek kaynama noktasına sahip uçucu yağların enkapsülasyonu
Alpas, Hami(2017-12-31)
Bu projede, oda sıcaklığında katı halde bulunan yağların, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında kristalleşme özelliklerinde ve kristal yapısındaki değişimlerin anlaşılması ve bu yağların kristal yapılarının zamana karşı değişiminin modellenmesi amaçlanmaktadır.Bu projenin hedefleri;a) Yüksek hidrostatik basınç uygulayarak nano yapılandırılmış katı yağ parçacıkları (NYK) geliştirmek,b) Kristalleşme özelliklerindeki değişimlere bağlı olarak sıcaklık, basınç ve zaman gibi değişkenleri kullanarak isten...
Estimation of high-frequency attenuation parameter (kappa) for hard rock stations of Turkish strong motion network
Akgün, Atınç Özgün; Gülerce, Zeynep; Özacar, Atilla Arda; Department of Civil Engineering (2021-2-12)
Site-specific decay in the Fourier Amplitude Spectrum (FAS) at high frequencies, a.k.a. the zero-distance kappa (κ0), is frequently used in seismic analysis of critical infrastructure; especially for the host-to-target adjustment of the design spectrum and the site response analysis. The zero-distance kappa value for hard rock sites is more crucial but harder to constrain because the amount of strong-motion stations on hardrock sites is limited in the global datasets. The objective of this study is to calcu...
Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton
Yeğinobalı, Asım(1997)
Tükiye'nin Kayseri-Nevşehir yörelerinden seçilen üç çeşit bims ile Eskişehir yöresinden seçilen tüf bir dizi taşıyıcı nitelikte ve göreceli olarak yüksek dayanım!ı doğal hafif agregalı beton üretiminde kullanılmıştır. Beton karışımlarında iri agrega olarak hafif taşlar, ince agrega olarak normal ağırlıklı kum kullanılmış, ayrıca çimentonun % 15'i kadar silis dumanı ile toplam bağlayıcı malzemenin % 2-4'ü kadar süperakışkanlaştırıcı katkıya yer verilmiştir. Laboratuvarda yetmiş civarında beton karışımı hazır...
Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi
Çetın, Barbaros; Dursunkaya, Zafer(2016)
Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben pro...
Scanning imaging with energy photons
Emre, Eylem; Esendemir, Akif; Department of Physics (2003)
An inspection system was required in order to eliminate the difficulties which appear during the inspection of the vehicles according to specific criteria at Turkish Custom Border in a short time and effectively. In this thesis, we performed experiments on such a system to obtain the overall performance of its inspection quality. We firstly give with reasons, why the source of beam is selected as X-ray source. The subsystems of the main system are the accelerator subsystem and detector subsystem. Their stru...
Citation Formats
P. Tolun, M. T. Zeyrek, R. Sever, E. Pesen, and M. Serin, “Yüksek enerji fiziğinde bilgisayar kontrollü yeni bir mikroskop analiz sistemi ve bilgisayar programlarının geliştirilmesi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpJM056Yz0.