Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton

Download
1997
Yeğinobalı, Asım
Tükiye'nin Kayseri-Nevşehir yörelerinden seçilen üç çeşit bims ile Eskişehir yöresinden seçilen tüf bir dizi taşıyıcı nitelikte ve göreceli olarak yüksek dayanım!ı doğal hafif agregalı beton üretiminde kullanılmıştır. Beton karışımlarında iri agrega olarak hafif taşlar, ince agrega olarak normal ağırlıklı kum kullanılmış, ayrıca çimentonun % 15'i kadar silis dumanı ile toplam bağlayıcı malzemenin % 2-4'ü kadar süperakışkanlaştırıcı katkıya yer verilmiştir. Laboratuvarda yetmiş civarında beton karışımı hazırlanarak çeşitli taze ve sertleşmiş beton özellikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çökme değeri 5 cm civarında olan betonlarda 28 günlük basınç dayanımları bims agregası ile 30-50 MPa, tüf agregası ile de 40-50 MPa arasında değişmiştir. Kuru birim ağırlıklar bimsbetonlarda en fazla 1850, tüf agregalı betonlarda 2000 kg/m3 civarında olmuştur. Betonlarda ısı iletkenlik değerleri 0.44-0.64 W/m.K arasında bulunmuştur. Bims betonlarda kuruma rötresi normal ağırlıklı betonlardan çok farklı olmamıştır. Beton özellikleri arasındaki ilişkileri belirleyen ifadeler geliştirilmiş ve betonların uygulamada kullanılma yerleri araştırılmıştır.
Citation Formats
A. Yeğinobalı, “Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpnNE9BPT0.