Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi

Download
2016
Çetın, Barbaros
Dursunkaya, Zafer
Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben proje kapsamındatasarlanan ve üretilen deney düzeneğinde farklı doldurma oranları, farklı ısı akısı değerleri,farklı oluk ölçülerinde ve farklı akışkanlar için deneysel çalışmalar yapılmıştır. Projekapsamında hem metal hem de silikon tabanlı çok oluklu ısı boruları için deneysel sonuçlarelde edilmiş ve prototip mikro-oluklu ısı borularının ısıl performansı karakterize edilerekoptimum çalışma noktaları belirlenmiştir.

Suggestions

Yüksek Hassasiyetli Hibrit Robotik Çapak Alma Sistemi Geliştirilmesi
Konukseven, Erhan İlhan(2017)
Çapak giderme islemi için robotik yöntemler gelistirmeye yönelik projemizde ?çapak alma/taslama sürecinin modellenmesi?, ?çapak gidermeye yönelik kontrol sistemlerigelistirilme-si?, ?çapak gidermeye yönelik yörünge planlaması? ve ?gelistirilen yöntemlerinrobotik deney sistemleri üzerinde test edilmesi? ana baslıkları altındaki çalısmalar yeralmıstır. Öte yandan; bir endüstriyel robota uç-eyleyici olarak takılan bir paralel robottanolusan özel bir yapılandır-ma için insan kolu ve eli analojisi yapıldıgında ç...
Panel ısıtma sistemlerinin modellenmesi ve bir standard tasarım algoritmasının geliştirilmesi
Kılkış, B. İ.; Sağer, Selçuk S.; Uludağ, Mahmut; Sapçı, Meriç(1993)
Yapılarda panel ısıtma, yeni, yenilenebilir ve atık enerji kaynaklarının, daha yaygın, etkin ve verimli kullanılmasına büyük ölçüde imkan sağlayan bir sistemdir. Panel ısıtmaya özgü termo-fiziksel konfor koşullan sayesinde ısıtma yüklerinde de önemli ölçüde bir azalma ve enerji tasarrufu söz konusudur. Bu nedenlerle panel ısıtma, ilk yatmm maliyetlerinden işletme maliyetlerine ve enerji tüketimine uzanan ekonomik perspektif içersinde, ulusal ve evrensel enerji tasarrufu ile çevre sorunlannın hafifletilmesin...
Yüksek gerilim altında vurgulu elektrik alan tekniği (VEAT) kullanılarak gıdalarda patojen ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların inaktivasyonu için prototif bir düzenek geliştirilmesi
Sevaioğlu, Osman; Bozoğlu, Faruk; Hızal, Mirzahan; Damar, Sibel(2001)
Bu çalışmanın amacı, Yüksek Gerilim Altında Vurgulu Elektrik Alan Tekniği (VEAT) için bir deneysel düzenek işlevi görecek bir prototip düzenek geliştirmek ve bu düzeneğin gıdalardaki canlı mikroorganizma sayısının azaltılması üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmada, 20 kV/cm elektrik alanı üretebilen ve 100 mikrosaniyelik artı ve eksi polariteli logaritmik azalan vurgular veren bir VEAT uygulama düzeneği kurulmuştur. İki patojenik mikroorganizma; Escherichia Coli O157:H7 ve Staphylococcus Aureus, G (...
Türk Linyitlerinin Çeşitli Biyokütleler ve Atık Manyezit Tozu ile Pulverize Yanma Özelliklerinin Düşey Borulu Fırında İncelenmesi
Kazanç Özerinç, Feyza(2018)
Bu projede, düsey borulu fırın kullanılarak iki adet biyokütle (zeytin kalıntısı ve bademkabugu) ile Türk linyitinin birlikte yakılmasının yanma verimliliginin artırılması ve gerekliverilerin endüstriye saglanması amaçlanmıstır. Partikül büyüklügünün etkisini arastırmak içinyakıtlar farklı boyut aralıklarına ögütülmüstür ve yakıtlar arasındaki etkilesimleri analiz etmekiçin farklı biyokütle / kömür oranlarında mekanik olarak karıstırılmıslardır. Düsey borulu fırındeneyleri yüksek sıcaklık (1000 ºC), yüksek ...
C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akışlar için etkileşimli bir Navier-Stokes çözücüsünün geliştirilmesi
Aksel, Haluk M.(2001)
Laminer ve türbülant akışların zamanla değişmeyen çözümlerini elde etmek için üç boyutlu, Reynolds averajlı Navier-Stokes denklemlerini çözen bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Reynolds averajlı Navier-Stokes denklemleri, ikinci dereceden hassa, tek adımlı Lax-Wendroff şeması ve hücre köşeli (cell vertex) sonlu hacim metodu kullanılarak sayısal olarak ayrıştırılmıştır. Türbülant viskositenin hesaplanması için Baldwin-Lomax türbülans modeli kullanılmıştır. Belirli zaman ilerlemeli (explicit time-march...
Citation Formats
B. Çetın and Z. Dursunkaya, “Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRneU5URXg.