Hide/Show Apps

Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi

Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben proje kapsamındatasarlanan ve üretilen deney düzeneğinde farklı doldurma oranları, farklı ısı akısı değerleri,farklı oluk ölçülerinde ve farklı akışkanlar için deneysel çalışmalar yapılmıştır. Projekapsamında hem metal hem de silikon tabanlı çok oluklu ısı boruları için deneysel sonuçlarelde edilmiş ve prototip mikro-oluklu ısı borularının ısıl performansı karakterize edilerekoptimum çalışma noktaları belirlenmiştir.